o zrównoważony rozwój

Z aplikacją ma być łatwiej dbać o zrównoważony rozwój

„Chcesz zmienić swoje nawyki, poprawić swoje otoczenie i być częścią społeczności Gdańska, dbającej o zrównoważony rozwój?”. Takie pytanie postawiła Politechnika Gdańska (PG). Uczelnia w odpowiedzi wskazała, że może w tym pomóc PULA. To aplikacja, w której pozyskać można „Dobre Monety”, czyli wirtualną walutę wymienną na produkty i usługi lokalnych przedsiębiorców.

Co to jest i jak działa PULA – aplikacja, pomagająca dbać o zrównoważony rozwój?

PULA to aplikacja oparta na wielostronnym partnerstwie podmiotów lokalnych. Pracuje nad nią międzynarodowe konsorcjum uczelni i organizacji z Polski i Norwegii. Dzięki aplikacji gdańszczanie będą mogli czerpać korzyści ze zmiany swoich nawyków i podejmowania różnych działań w ramach zrównoważonego rozwoju.

Działanie PULI polega na możliwości zarabiania przez użytkownika specjalnej, lokalnej waluty. Można ją pozyskiwać poprzez odpowiedzialne działania, zmiany nawyków i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć lokalnych. Mogą to być na przykład zakupy u partnera aplikacji, korzystanie z toreb wielorazowego użytku bądź udział w dedykowanym wydarzeniu. W zamian za takie działania użytkownik aplikacji otrzymuje punkty, czyli tzw. Dobre Monety. Można nimi „zapłacić” za konkretne produkty i usługi, które – podobnie jak same działania – są zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. „Dobre Monety” można uzyskiwać m.in. za korzystanie ze zrównoważonego transportu, sprzątanie miejsc publicznych i rozwój terenów zieleni. Politechnika dodaje też, że mogą one być przyznawane także za korzystanie z lokalnych usług ekonomii cyrkularnej.

Działanie PULI budowane jest w oparciu o partnerów strategicznych – biznesowych (Olivia Centre), naukowych (Uczelnie Fahrenheita) oraz edukacyjnych (Centrum Nauki Experyment, Hevelianum). PULA ma także partnerów lokalnych – m.in. gastronomię, usługi i ekonomię społeczną, natomiast dostawcą rozwiązania informatycznego jest firma Primigenius.

Aplikacja w fazie pilotażowej

Na mapie PULI widnieje obecnie 30 lokalizacji, w których można zarobić bądź wydać „Dobre Monety”. W sieci PULI działają również lokalne organizacje pozarządowe. Partnerzy proponują nie tylko nagrody, ale także wspólne przedsięwzięcia i wydarzenia, które włączą mieszkańców w obieg waluty – zaznacza PG.

Uczelnia zaznacza, że dzięki wzajemnemu sieciowaniu mapa dobrych punktów na mapie Gdańska z dnia na dzień się rozrasta. To jednak dopiero początek – aplikacja jest bowiem w fazie pilotażowej. Poza możliwościami zarabiania i wydawania „Dobrych Monet”, w ramach PULI planowany jest szereg wydarzeń na rzecz lokalnych społeczności. Aplikacja PULA będzie do ściągnięcia w sierpniu tego roku.

Aplikacja powstała w ramach projektu Greencoin. Innowacyjne rozwiązanie dedykowane dla Gdańska opracował interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków miejskich. W trosce o wspólne dobro połączyli oni siły, aby wieloaspektowo zbadać to, jak motywować mieszkańców Gdańska do podejmowania proekologicznych zachowań. Chcą także zweryfikować to, jak wzmocnić te zachowania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Starania o zrównoważony rozwój z dofinansowaniem z EOG

Na świecie nie brakuje zrównoważonych technologii. Odczuwalny był jednak dysonans między stanem technologii a otaczającą nas rzeczywistością. Miasta ewoluują powoli, a w dominującym modelu ekonomicznym ekologia nie stanowi realnej wartości. Co za tym idzie, istnieje deficyt bodźców napędzających pozytywne zmiany. Tworząc założenia projektu pomyśleliśmy, że gdyby osoba zachowująca się odpowiedzialnie dostawała środki, które mogłaby wydać na kolejne zrównoważone rozwiązania (produkty, usługi, technologie), wtedy powstałby samonapędzający się mechanizm wspierania zrównoważonych zachowań. I tak stworzyliśmy PULĘ – tłumaczy mgr inż. arch. Kacper Radziszewski z Wydziału Architektury PG, kierownik projektu Greencoin.

Projekt Greencoin korzysta obecnie z dofinansowania o wartości 1,62 mln euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (z funduszy EOG). Celem projektu Greencoin jest stworzenie systemu promowania zachowań proekologicznych za pomocą alternatywnej wirtualnej waluty. W przyszłości ma on zostać udostępniony szerszej publiczności jako oprogramowanie typu open source.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. PG

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny