Wykorzystać potencjał

KGHM Polska Miedź, KGHM Cuprum, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Miasto Wrocław sygnowali list intencyjny. To deklaracja współpracy na rzecz integracji i efektywnego wykorzystania potencjału naukowego i badawczego wokół sektora surowcowego we Wrocławiu.
uscisk-dloni
 
Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego ekosystemu, który będzie integrował sektor małych i średnich przedsiębiorstw, duży przemysł, jednostki badawcze i fundusze kapitałowe wokół największych wyzwań stojących przed Europą w zakresie polityki surowcowej– powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM-u.
 
Deklarowana współpraca polegać ma na realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz zakłada możliwość ubiegania się i wspierania, w celu pozyskiwania funduszy unijnych na ich realizację. Wyraża także zamiar ubiegania się o granty przeznaczone na rozwój potencjału badawczego, co pozwoli na zwiększenie możliwości w kreowaniu przełomowych technologii dla sektora surowców mineralnych.
 
Na podstawie: www.kghm.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny