na rzecz energetyki jutra

Wspólnie na rzecz energetyki jutra

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Jak informuje PGE, celem umowy jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego.

Centrum Badawcze KEZO to zamiejscowe laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, którego celem jest prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. Budynek KEZO to jednocześnie przestrzeń do pracy badawczej i żywe laboratorium. Są w nim wykorzystywane wszystkie dostępne lokalnie źródła energii odnawialnej (OZE), czyli słońce, wiatr, ciepło ziemi oraz biomasa. Laboratorium obejmuje magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu, a także instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego. Są tam także stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochód elektryczny wykorzystywany do badań nad systemem V2G (Vehicle-to-Grid). Wszystkie urządzenia zintegrowane są w ramach Building Management System, co oznacza, że monitoruje się tam i steruje produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, a w przyszłości będzie to zupełnie autonomiczny lokalny system energetyczny – Smart Energy System.

PGE wspólnie z Centrum Badawczym PAN na rzecz energetyki jutra

– Rozszerzamy współpracę w dziedzinie badań i rozwoju o Centrum Badawcze KEZO – prawdziwy poligon badawczy Polskiej Akademii Nauk. Jestem przekonany, że synergia największego podmiotu w sektorze energetyki oraz najnowocześniejszego europejskiego centrum badawczego, przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnych technologii. Grupa PGE kładzie bardzo duży nacisk na obniżanie emisji, dlatego jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najlepszymi na rzecz kreowania odpowiedzialnej energetyki przyszłości – mówi Henryk Baranowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Oba podmioty – PGE i KEZO – zamierzają współpracować przy prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych, opracowywaniu opinii i ocen rozwiązań technicznych prowadzonych projektów oraz sporządzaniu analiz zawierających wyjaśnienia aspektów technicznych i naukowych zgłoszonych przez PGE.

– Rozpoczynamy współpracę naszego Centrum Badawczego KEZO z PGE – liderem rynku energetycznego w Polsce, by stawić czoła nowym wyzwaniom, które stawia przed nami świat. Poprzez podpisanie tej umowy deklarujemy nasze wspólne działanie na rzecz kreowania kierunków rozwoju energetyki, szczególnie tej lokalnej, małoskalowej i prosumenckiej, przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych z naciskiem na odnawialne źródła energii. Połączenie świata nauki z jego potencjałem badawczym nastawionym na przekraczanie kolejnych granic, ze światem biznesu i jego wizją, a jednocześnie pragmatyką, jest przykładem odpowiedzialnego działania, oczekiwanego przez społeczeństwo – mówi prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Centrum Badawcze Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO)

W KEZO testowane są technologie, które docelowo służyć mają gospodarstwom domowym, budynkom użyteczności publicznej i przedsiębiorstwom, a także całym gminom. Instalacje dostępne w KEZO są pokazowymi wersjami innowacyjnych technologii w większości jeszcze niedostępnych na polskim rynku. Służą one jako obiekty badań – są opomiarowane, analizowane pod kątem zebranych danych, a także odpowiednio modyfikowane operacyjnie. Jednocześnie stanowią one funkcjonalne systemy zasilające budynki Centrum Badawczego w energię elektryczną, ciepło i chłód. Dzięki temu KEZO może być swoistą wyspą energetyczną tworząc autonomiczną mikrosieć, a instalacje spięte w jeden system pozwalają na dokładne pomiary i analizę parametrów ich pracy – zaznacza PGE.

– Energetyka, będąca pod wpływem globalnych trendów, wchodzi na drogę intensywnych zmian, a PGE ma ambicję bycia kreatorem nowych ścieżek rozwoju. Umowa z KEZO otwiera przed nami duże możliwości w tym zakresie. Każdy z prowadzonych w Grupie PGE projektów rozwojowych w obszarze odnawialnych źródeł energii, magazynowania, klastrów, mikrosieci, e-mobility czy smart grid i smart home, może być testowany w tym miejscu pod okiem najlepszych naukowców w kraju. Swoje badania i testy będą mogły tu także prowadzić start-upy, z którymi współpracujemy. Dzięki temu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z tej współpracy i docelowo odnieść korzyści biznesowe – dodaje prezes Baranowski.

Kompleks KEZO składa się z pięciu laboratoriów głównych, czyli z laboratorium technik słonecznych, laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej z tunelem aerodynamicznym, laboratorium inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki oraz zintegrowanego laboratorium Plus-Energetyczne, będącego budynkiem głównym. Ponadto w KEZO znajdują się różne mniejsze laboratoria, z których korzystać mogą naukowcy i start-up’y.

Będą doktoraty wdrożeniowe

Oprócz umowy ramowej o współpracy PGE podpisała także umowę trójstronną z KEZO i pracownikami PGE dotyczącą realizacji doktoratów wdrożeniowych. Grupa wyraziła również gotowość do realizacji wspólnych projektów ze środków pomocowych, o które występowało KEZO.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PGE

fot. PGE

partner merytoryczny

reklama