Poznać zmiany klimatu

Wiercenia w lodzie pomogą poznać zmiany klimatu

Misja wiercenia w pokrywie lodowej Antarktydy ma pozwolić na wydobycie fragmentów jednych z najstarszych pokładów lodu na planecie. Badanie ma dostarczyć ważnych wskazówek na temat tajemniczej zmiany klimatu naszej planety. Temat ten opisuje artykuł pt. „Deep Antarctic drilling will reveal climate secrets trapped in 1.5 million-year-old ice”, opublikowany w internetowym magazynie „Horizon”.

Wiercenie w lodzie Antarktydy dla badaczy jest trochę jak cofanie się w czasie. Zamarznięte w nim są relikty z dawnych epok – m.in. kurz i uwięzione w lodzie bąbelki powietrza. Dla naukowców, którzy chcą zrozumieć, jak w przeszłości zmieniał się klimat Ziemi, jest to skarbnica informacji.

Poznać zmiany klimatu w przeszłości by lepiej zrozumieć teraźniejszość

Międzynarodowy zespół naukowców ma nadzieję dowiercić się na głębokość ponad 2700 m pod powierzchnią w poszukiwaniu lodu, który liczy nawet 1,5 mln lat. Celem wierceń jest wydobycie rdzeni lodowych, które pomogą uporządkować wiedzę o tym, co stało się z klimatem naszej planety w tajemniczym okresie zmian, który nastąpił ok. 1 mln lat temu.

W ciągu ostatnich kilku milionów lat klimat Ziemi oscylował między zimnymi okresami zlodowaceń a krótszymi i cieplejszymi okresami międzylodowcowymi – powiedział profesor Carlo Barbante, chemik analityczny z Uniwersytetu Ca ‚Foscari w Wenecji (Włochy), koordynator projektu Beyond Projekt EPICA, mającego na celu pozyskanie lodowych rdzeni. – Z informacji zawartych w osadach morskich wiemy, że mieliśmy jeden ciepły i jeden zimny okres co 41 tys. lat, ale potem ok. 1 mln lat temu cykl ten zmienił się, przyjmując okresowość wynoszącą ok. 100 tys. lat. Nie wiemy dokładnie, dlaczego nastąpiła ta zmiana. Najprawdopodobniej było to spowodowane zmianami w cyklu dwutlenku węgla – dodaje prof. Barbante.

Profesor Barbante i jego koledzy mają nadzieję, że analizując lód mniej więcej sprzed zmiany cyklu lodowcowego znajdą zachowane pyły, gazy i izotopy, które pomogą znaleźć odpowiedź na pytanie o to co mogło doprowadzić do zmiany klimatu. – Zrozumienie tego okresu z przeszłości jest ważne, ponieważ może pomóc nam odpowiedzieć na pytania dotyczące wrażliwości naszego klimatu dzisiaj – powiedział prof. Barbante.

Poznać zmiany klimatu by lepiej przewidywać przyszłość

Chociaż naukowcy wiedzą, że wzrost emisji gazów cieplarnianych powoduje ocieplenie klimatu planety, trudno dokładnie modelować zmiany klimatu ze względu na złożoność systemu klimatycznego. Korelowanie zmian klimatu w przeszłości ze stężeniami dwutlenku węgla może pomóc w lepszym przewidywaniu, tego jak obecne emisje gazów cieplarnianych wpłyną na planetę – wskazano w cytowanym artykule. – Mamy nadzieję wypełnić luki w naszej wiedzy na temat tego, jak Ziemia zareaguje na zmiany stężeń gazów cieplarnianych – dodał prof. Barbante.

Kluczem do prowadzenia badań było znalezienie pokrywy lodowej, której fragmenty są wystarczająco głębokie, by zawierać lód, który ma ponad milion lat, ale nie aż tak głęboki, by ciśnienie masy lodu spowodowało stopienie dna. Więcej na horizon-magazine.eu.

Na podstawie horizon-magazine.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)