urządzenia grzewcze

Urządzenia grzewcze – konkurs NCBiR-u

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaprasza do udziału w konkursie tzw. szybkiej ścieżki „Urządzenia grzewcze”, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak pompy ciepła, kotły i instalacje fotowoltaiczne.

Konkurs NCBiR-u na urządzenia grzewcze z OZE

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs NCBiR przeznaczył 200 mln zł, a dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Jak dodaje NCBiR, projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach, a w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być jednak przedsiębiorstwo. Na wnioski o dofinansowanie Centrum będzie czekać w okresie od 9 grudnia br. do 31 marca 2020 r.

Zakres tematyczny konkursu został opracowany na podstawie dokumentu Mapa drogowa dotycząca przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych dla branży producentów niskoemisyjnych urządzeń grzewczych do 2030 r. Opracowanie to jest rezultatem procesu przedsiębiorczego odkrywania, prowadzonego z udziałem przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji społecznych.

Konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”.

Na podstawie www.ncbr.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny

reklama

 

reklama

partner medialny