Najbardziej „zieloną” uczelnią

Szkoła wyższa, która została najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce

W tegorocznej edycji rankingu UI GreenMetric Politechnika Gdańska (PG) wypadła najlepiej spośród polskich uczelni, zajmując 134 miejsce na niemal 1000 szkół wyższych z całego świata i będąc najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce. O wysokiej pozycji PG zdecydowała m.in. szeroko zakrojona polityka uczelni w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej.

Ce decyduje o tym, że szkołą wyższa może być najbardziej „zieloną” uczelnią?

Jak podaje PG, UI GreenMetric World University Rankings bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym (w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami). Istotną kwestią dla organizatora rankingu jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. W tym roku zbadano także przedsięwzięcia podejmowane przez uczelnie w dobie pandemii COVID-19. Twórcy rankingu chcą zyskać obraz tego, jak dany uniwersytet reaguje na kwestie zrównoważonego rozwoju lub radzi sobie z nimi za pomocą polityki, działań i komunikacji.

Na 956 zbadanych uczelni PG zajęła 134. miejsce, awansując z 231. lokaty (na 912 uczelni) w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu i stając się najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce. W zestawieniu po raz pierwszy znalazł się Uniwersytet Gdański, który uplasował się na 635 miejscu na świecie i na czwartym wśród polskich uczelni – dodała PG.

Dlaczego PG najbardziej „zieloną” uczelnią w kraju?

W osiągnięciu tak wysokiego miejsca przez PG pomogła wysoka aktywność uczelni na płaszczyźnie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 25. września 2015 r. Jest również sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów deklaracji.

Co więcej, PG w tym roku po raz pierwszy udostępniła raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który stanowił wykaz działalności uczelni w poszczególnych obszarach Zrównoważonego Rozwoju. Dane do niniejszego raportu zebrano na koniec roku akademickiego 2020/2021 i dotyczą one prowadzonych obecnie (w tym także częściowo zrealizowanych) wybranych projektów i inicjatyw – tłumaczy uczelnia techniczna.

Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów, takich jak badania, zaangażowania publicznego i partnerstwa, kształcenia i działalności studenckiej oraz wewnętrznego działania uczelni.

PG najbardziej „zieloną” uczelnią – kilka słów o rankingu

Ranking publikowany jest od 2010 r., wówczas w zestawieniu znalazło się jedynie 95 uniwersytetów z 35 krajów, a obecnie jest ich niemal 1000. Taki skok ilościowy w rankingu pokazuje, jak rośnie znaczenie ochrony środowiska, odpowiedzialności za środowisko i „zielonych” innowacji, które wpisują się w strategie rozwoju naukowego i dydaktycznego uczelni na całym świecie – zaznacza PG. W tegorocznym zestawieniu Politechnika Gdańska została pierwszą najbardziej zaangażowaną w zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym uczelnią w Polsce.

Na podium tegorocznego rankingu znalazły się: Wageningen UR (Holandia), University of Nottingham (Wielka Brytania) i De Rijksuniversiteit Groningen (Holandia).

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

reklama