Zinwentaryzowali zieleń

Studenci zinwentaryzowali zieleń

Najwyższe drzewo na kampusie AGH mierzy 24 m, a najgrubszy pień ma 2,5 m w obwodzie – ustalili członkowie Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”, którzy dzielą się efektami prac wykonanych w projekcie „Arboretum”, w ramach którego studenci zinwentaryzowali zieleń na kampusie AGH. Pomiary pomogą w planowaniu oraz zagospodarowaniu terenów zieleni na uczelni – podaje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH).

Studenci zinwentaryzowali zieleń na kampusie AGH

Arboretum znaczy po łacinie ogród botaniczny lub teren specjalnie zagospodarowany pod badanie drzew. Tak też potraktowali teren uczelni studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, którzy uzbrojeni w niezbędny sprzęt zinwentaryzowali drzewa, krzewy i żywopłoty. Dokładnie zmierzyli też tzw. małą architekturę, tj. ławki czy kosze na śmieci. Prace powierzył studentom Dział Utrzymania Terenu, którym kieruje architektka krajobrazu Ewa Czekaj –Kamińska.

Na obszarze ok. 25 ha AGH, tereny zieleni zajmują blisko 15 ha powierzchni, czyli aż 60%. W trakcie pracy studenci zinwentaryzowali, czyli zmierzyli i określili dokładną pozycję na mapie, ponad 2 tys. obiektów przyrodniczych. W ich skład zaliczono 1432 drzewa zwykłe, 39 drzew płaskich (tj. takich, które mają płasko prowadzoną koronę), 421 krzewów i 155 żywopłotów. Rekordziści to drzewo mierzące 24 m wysokości, drzewo o pniu o objętości 2,5 m oraz żywopłot liczący sobie 50 m długości – podkreśla AGH.

Studenci zinwentaryzowali zieleń – jak tego dokonali i co dalej z pozyskaną wiedzą?

Prowadzone prace były dla studentów okazją, by przetestować w terenie różne metody pomiarowe. Jak informują w podsumowujących pracę materiałach, wysokość 25% drzew ustalali na podstawie m.in. pomiaru długości ich cienia. Kolejne 25% zmierzyli metodą fotometryczną, 5% metodą ortogonalną, a 15% przy użyciu dalmierza laserowego. Z kolei wysokość 10% drzew określona przy użyciu tachimetru, a 20% przy użyciu żyroskopu wbudowanego w smartfona.

Aby pomiary były użyteczne autorzy projektu mierzone obiekty przenieśli na mapę AutoCAD. W tym celu wykorzystali istniejącą już mapę bazową, którą wyczyścili ze zbędnych warstw obrazujących m.in. elementy uzbrojenia terenu. Kompletna mapa ma być dostępna w formie umożliwiającej odtwarzanie jej na urządzeniach mobilnych. – Do głównego zadania takiej mapy należy zaliczyć odczytywanie atrybutów opisowych inwentaryzowanych obiektów czy też przeglądanie zdjęć po kliknięciu tego obiektu na mapie. Planowo chcemy, aby efekty projektu można było odtwarzać na popularnych przeglądarkach mapowych – tłumaczy Sebastian Walczak, rzecznik Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”.

Prace wykonane przez studentów pomogą w planowaniu oraz zagospodarowaniu terenów zieleni na uczelni. Będą też stanowić podstawę do badań dendrologicznych i analiz zacienienia – wskazuje AGH.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. AGH w Krakowie