Pojniki dla ptaków

Ptasie wodopoje i kąpiel, a także pojniki dla ptaków – przekrojowe badania z Polski

Zimowe dokarmianie ptaków to niemalże standard – tak najczęściej rozumiemy pomoc ptakom – zaznacza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) i dodaje, iż zwykle zapominamy, że na naszych oczach dokonuje się zmiana: to nie zima, a upalne lato stają się krytycznym okresem do przeżycia dla skrzydlatych zwierząt. Latem wiele młodych osobników opuszcza gniazda, a ich rodzice są zmęczeni aktywnością rozrodczą. Jest to czas na odpoczynek i nabranie sił, zwłaszcza, że wiele gatunków już wczesną jesienią, podejmie trud wędrówki na zimowiska. Trzeba się do tego przygotować. Czynnikiem kluczowym w upalne dni jest więc dostęp do wody – podkreśla UP. Naukowcy z polskich uczelni zajęli się m.in. tematem, jakim są pojniki dla ptaków.

Jakie miejsca ptaki wykorzystują jako wodopój i do kąpieli?

– Wody niestety jest coraz mniej, zwłaszcza w miastach, gdzie w wielu miejscach króluje najzwyczajniej betonoza – zwraca uwagę prof. Piotr Tryjanowski z UP. – Dlatego też chcieliśmy zobaczyć, jakie miejsca ptaki wykorzystują do wodopoju i kąpieli. Prace miały charakter wielkoprzestrzenny i objęły teren całej Polski, a w zbieranie materiałów było zaangażowanych kilkanaście osób z wielu instytucji – dodaje badacz. Wyniki badań właśnie ukazały się na łamach European Zoological Journal.

– Sporym zaskoczeniem było to, jak wiele gatunków korzysta z drobnych pojników. Łącznie stwierdziliśmy bowiem 2335 ptaków, aż z 51 gatunków – precyzuje prof. Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, odpowiedzialny za archiwizację i analizy danych wykorzystanych w pracy. – Nasze badania to kolejny krok do zrozumienia reakcji ptaków na wysokie temperatury – dodaje prof. Jacek J. Nowakowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pojniki dla ptaków

Poznańska uczelnia przyrodnicza przypomina przy tym, że gospodarka wodna ptaków jest zupełnie inna od tej charakterystycznej dla ssaków. Ptaki charakteryzują się wysoką temperaturą ciała, dochodzącą nawet do 44oC, a utrzymanie stałej temperatury ciała wymaga regulacji bilansu strat i produkcji ciepła. W gorące dni regulacja temperatury ciała ptaka odbywa się głównie poprzez parowanie wody, dlatego tak niezbędna jest jej obecność w środowisku. Ptaki nie tylko ją piją, ale też się w niej kąpią.

Co może służyć za pojniki dla ptaków?

Kluczem jest nie tylko obecność wody, ale też bezpieczeństwo miejsca picia i kąpieli. Ptaki są naprawdę niezwykle plastyczne w odnajdowaniu i wykorzystywaniu zasobów wodnych. Za pojnik czy miejsce kąpieli może służyć miska z wodą, kałuża w lesie czy na polu, fontanna, woda cieknąca z węża ogrodowego, kranu czy pompy – wymienia prof. Tryjanowski.

Co ciekawe, okazało się, że spośród wielu typów pojników, jakie zostały wyróżnione, te o cechach nawiązujących do naturalnych źródeł wody (kałuże, zbiorniki p-poż, otoczenie fontann) były przez ptaki wybierane chętniej niż pojniki celowo wystawiane przez ludzi (miski, kuwety). Może to wynikać po prostu z większej ilości wody w tych pierwszych, możliwe jednak, że chodzi także o szybsze nagrzewanie się lub zabrudzanie wody w pojnikach małych, a także o większe ryzyko drapieżnictwa. Nierzadko, zwłaszcza wśród osiedli miejskich, naukowcy zaobserwowali pojniki wystawiane w sąsiedztwie pojemników z karmą dla psów i kotów. W takiej sytuacji ptaki poddane deficytowi wody, a równocześnie stresowi i ryzyku śmierci ze strony drapieżników, rezygnują z korzystania z dobroczynnego źródła wody – zwraca uwagę UP.

Pojniki dla ptaków i towarzyszące im niebezpieczeństwa

W trakcie badań naukowcy stwierdzili, że istnieje kilka grup potencjalnych niebezpieczeństw przy pojnikach. Przede wszystkim ptaki często korzystają z drobnych kałuż przy drogach, nie zaskakuje więc, że poważnym problemem są szybko przejeżdżające samochody. Kolejnym problemem jest ryzyko wyschnięcia odnalezionego pojnika i wreszcie wspomniany, narastający problem drapieżnictwa, przede wszystkim ze strony kotów.

Sądzimy, że obecne wyniki, podobnie jak wcześniejsze uzyskane podczas badań z karmnikami, wywołają lawinę innych badań, pozwalających na precyzyjniejsze określenie roli małych zbiorniczków wodnych dla ptaków podczas letnich upałów. Jednak już teraz możemy rekomendować pewne rozwiązanie praktyczne: warto w ogrodzie a nawet na balkonie postawić pojnik dla ptaków, oddalić go od miejsc dokarmiania domowych pupili, zadbać o czystość i bezpieczeństwo pojnika, a obserwacje ptaków z niego korzystających będą fantastycznym przeżyciem estetycznym – zgodnie podkreślają naukowcy uczestniczący w badaniach.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UP

Partner Portalu

Partner Portalu