Przepełnieni troską

9 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się VI Konferencja „W Trosce o Środowisko”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wydarzenie było okazją zarówno do podsumowania planów i dokonań, jak i do refleksji nad zamierzonymi i osiągniętymi w 2013 r. celami w dziedzinie ochrony środowiska.
 
Podczas Konferencji gościnnie wystąpił Tomasz Chruszczow, Generalny Polski Negocjator Klimatyczny. Wygłosił on referat o globalnym ociepleniu i zmianie klimatu.
 
Przy okazji wydarzenia wręczono statuetki samorządom, organizacjom pozarządowym, opolskim firmom i mediom, które dzięki wsparciu Funduszu realizują proekologiczne projekty. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka”, który był zorganizowany przez WFOŚiGW w Opolu. Konkurs skierowany był do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych województwa opolskiego, a jego celem było rozwijanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą oraz dostrzeganie jego niezwykłych walorów. Nadesłano 150 prac z 35 placówek.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny