Próbne loty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie testuje możliwości wykorzystania dronów do obserwacji siedlisk i obiektów chronionych. Pierwsze próby w tym zakresie wykonano pod koniec maja br.

 

dron

 

Szczególnie ciekawa była analiza obrazów uzyskiwanych z drona wyposażonego w kamerę filmową. Urządzenie zostało skierowane w rejony, gdzie znajdują się wrażliwe na antropopresję młaki górskie i nad tereny o utrudnionym dostępie. Wykonano też próbne loty i rejestracje w rejonie młaki z jedynym w Polsce stanowiskiem pierwiosnki omączonejPrimula farinosaw Beskidzie Sądeckim, a także w pobliżu rezerwatu Wąwóz Homole w Małych Pieninach.

 

Wyniki prób filmowania z wysokości od 20 cm do 1000 m są bardzo interesujące i będą podstawą do opracowania większego projektu, włączającego drony do bieżącego kontrolowania stanu środowiska w Małopolsce.

 

Na podstawie: www.gdos.gov.pl

Fot. RDOŚ Kraków

Partner Portalu

Partner Portalu