Praca w ochronie środowiska

Praca w ochronie środowiska – konferencja w Warszawie

W Auli Schumana na kampusie Wóycickiego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, 8 maja 2018 r., odbędzie się III edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce pracy w ochronie środowiska.

Organizatorem tegorocznej edycji konferencji pod obecnie zmienioną nazwą „Praca w ochronie środowiska” są studenci kierunku ochrona środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, należący do Koła Naukowego Przyrodników UKSW, dawniej występującego pod nazwą Koło Naukowe Sozologów. Warto wspomnieć, że dotychczas Konferencja znana była pod tytułem „Praca w ochronie środowiska i OZE: Kariera przyjazna środowisku”.

Praca w ochronie środowiska – konferencja dla licealistów, studentów i absolwentów

Celem konferencji jest zapoznanie słuchaczy z tematem pracy w ochronie środowiska i zachęcenie do przyszłych poszukiwań zatrudnienia w zawodzie. Prelegentami będą przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się pracą związaną ze środowiskiem. W swoich wystąpieniach nawiążą oni do zakresu pełnionych obowiązków, opowiedzą o ścieżkach swej kariery i trudnościach z nią związanych. Zachęcą również do udziału w praktykach, stażach i wolontariacie.

 

Praca w ochronie środowiska

Rolą referujących będzie także zaprezentowanie specyfiki podmiotów, w których pracują, a przede wszystkim zachęcenie słuchaczy do aplikowania o pracę i ukazanie prawdziwych realiów pracy w ochronie środowiska. Podczas przerw uczestnicy konferencji mają niebywałą okazję do rozmowy i nawiązania osobistych kontaktów z pracodawcami.

W tegorocznej edycji konferencji „Praca w ochronie środowiska” udział weżmie szereg firm i instytucji. Będą tam obecne Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja Bank Ochrony Środowiska, Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Ekomeritum, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Kampinoski Park Narodowy oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Wydarzenie adresowane jest do studentów, absolwentów ochrony środowiska i kierunków pokrewnych takich jak: biologia, inżynieria środowiska, energetyka oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Dotychczas Konferencja cieszyła się dużym uznaniem wśród społeczności akademickich.

Więcej informacji na profilu organizatora na Facebooku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Koła Naukowego Przyrodników UKSW

rys. Koła Naukowego Przyrodników UKSW

reklama

 

partner medialny