Polskie Towarzystwo Ekologiczne

Polskie Towarzystwo Ekologiczne reaktywowane

W minioną sobotę na nowo powstało Polskie Towarzystwo Ekologiczne, czyli jak podaje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) – stowarzyszenie, mające na celu rozwijanie i propagowanie ekologii jako dziedziny nauki oraz wspieranie jej stosowania w praktyce.

Polskie Towarzystwo Ekologiczne – wybrany Zarząd

Reprezentanci polskich ośrodków naukowych zebrali się 19 października bieżącego roku w celu powołania Polskiego Towarzystwa Ekologicznego. Zjazd założycielski odbył się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Jak podaje UPP, Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEkol) jest towarzystwem naukowym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie ekologii jako dziedziny nauki. Do towarzystwa mogą należeć osoby prowadzące działalność naukową lub edukacyjną w dziedzinie ekologii. W trakcie spotkania dokonano wyboru prezesa Towarzystwa, a także Zarządu i pozostałych organów statutowych. Sprawowanie funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Ekologicznego powierzono profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego Wiktorowi Kotowskiemu. Natomiast członkami Zarządu zostali przedstawiciele różnych krajowych ośrodków naukowych.

– Ekologia jako nauka jest narzędziem zrozumienia świata przyrody, który dzielimy z milionami innych gatunków. W dobie kryzysu relacji człowieka z przyrodą i postępujących zagrożeń środowiska wywołanych naszą działalnością ekologia ma szczególne misje do spełnienia: od opisu funkcjonowania przyrody, przez przewidywanie reakcji gatunków i ekosystemów na zmiany środowiska, po poszukiwanie rozwiązań i wyznaczanie ścieżek zrównoważonego rozwoju. Jako założyciele Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, mamy nadzieję, że – poprzez integrację naszego środowiska naukowego oraz wkład w kształcenie młodych badaczy – stowarzyszenie to przysłuży się do lepszego wypełniania tych misji – podkreślił prof. UW, dr hab. Wiktor Kotowski, prezes PTEkol.

Polskie Towarzystwo Ekologiczne – m.in. pełnienie funkcji doradczych i konsultacyjnych

Jak podaje UPP, działalność Towarzystwa będzie kontynuacją i rozwinięciem działań wcześniejszego stowarzyszenia, działającego pod taką samą nazwą w latach dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych. Reaktywowane Towarzystwo, obok misji integrowania środowiska naukowców zajmujących się ekologią, stawia sobie za cel wspieranie stosowania tej dziedziny wiedzy w praktyce oraz pełnienie funkcji doradczych i konsultacyjnych związanych z szeroko pojętą ekologią. Jak podkreślają założyciele, szczególnie istotnym kontekstem działania PTEkol są współczesne wyzwania związane z degradacją środowiska przyrodniczego i zmianami klimatycznymi. Siedziba Towarzystwa mieścić się będzie w Warszawie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UPP

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny