narzędzie do nadzoru pasieki

Ochrona pszczół. Zdalne i nieinwazyjne narzędzie do nadzoru pasieki

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej (PG) pracują nad zdalnym i nieinwazyjnym narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej – informuje uczelnia.

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w ramach projektu „e-Pionier II – Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” (POPC 3.3) realizowanego przez spółkę celową EXCENTO, zespół specjalistów prowadzi prace nad narzędziem do nadzoru pasieki pszczelarskiej. Projekt uzyskał finansowanie oraz wsparcie inwestora – spółki Sescom.

Naukowcy z PG opracowują narzędzie do nadzoru pasieki by wspomóc ochronę pszczół

Pszczoła miodna jest jednym z głównych owadów, które zapylają ponad połowę wszystkich roślin używanych w przemyśle spożywczym. Życie i zdrowie pszczół zależy silnie od jakości środowiska naturalnego, w którym mieszkają i pracują, a niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym prowadzą do upadku całych pasiek. Problem masowego ubytku pszczół na skutek chorób ma skalę globalną i znany jest jako zjawisko Colony Collapse Disorder (CCD), czyli Masowe Ginięcie Pszczół – przypomina PG.

Istnieje dzisiaj silna potrzeba zbudowania systemu, który będzie nie tylko monitorował ul i pokazywał wartości temperatury lub wilgotności, ale także dostarczał mechanizmów alarmowych. Pszczelarz potrzebuje w możliwie jak najkrótszym czasie informacji o wystąpieniu sytuacji szkodliwych dla jego pszczół. Wierzymy, że dzięki naszemu systemowi, wyposażonemu w dedykowane rozwiązania sprzętowe i algorytmy analizy dźwiękowej, uda się sprostać temu wyzwaniu – mówi dr inż. Andrzej Sobecki z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, lider zespołu projektowego.

Jak podaje Politechnika, opracowywany system ma opierać się na sieci energooszczędnych urządzeń monitorujących pasiekę pszczelarską, które mają zbierać dane dotyczące temperatury, wilgotności oraz dźwięku, a także informacje o próbach kradzieży uli lub wandalizmu. Dane te będą wysyłane na zdalny serwer, gdzie zostaną przeanalizowane, pod kątem występowania tzw. zjawisk krytycznych. Z kolei zestawienie danych poprzez aplikację internetową będzie przekazywane pszczelarzowi. Taki przepływ informacji umożliwić ma szybką reakcję i zapobieganie dalszym stratom w pasiece.

Sescom inwestuje w narzędzie do nadzoru pasieki

Firma Sescom zdecydowała się na inwestycję w projekt zarówno ze względu na aspekt środowiskowy i ekologiczny, jak również przez wzgląd na dostrzegany w tym rozwiązaniu konkretny potencjał biznesowy.

Projekt „Smartula” [nazwa robocza – przyp. red.], zwrócił naszą uwagę, gdyż bliskie są nam tematy, które wpływają pozytywnie na nasz ekosystem. Jesteśmy zaangażowani w projekty wodorowe, stawiamy na energooszczędność. Zależy nam na implementowaniu innowacyjnych autorskich rozwiązań również do naszej działalności biznesowej – podkreśla Maciej Halbryt, dyrektor Sescom Innovation Lab.

W skład zespołu projektowego pracującego nad rozwiązaniem wchodzą pracownicy PG: dr inż. Andrzej Sobecki, dr inż. Julian Szymański, mgr inż. Tymoteusz Cejrowski, oraz absolwenci PG: inż. Patryk Cyrzan, inż. Łukasz Kamrowski, mgr inż. Michał Szymański, a także mgr inż. Emilian Świtalski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. Ria Algra z Pixabay (zdjęcie ilustracyjne)