System selektywnej zbiórki odpadów

Naukowcy z Kępicami tworzą system selektywnej zbiórki odpadów

Zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej (PG) wspólnie z gminą Kępice pracuje nad nowatorskim systemem odbioru i segregacji odpadów komunalnych. W ramach inteligentnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie tej gminy pojawią się m.in. podziemne zbiorniki na śmieci wyposażone w elektroniczny system identyfikacji użytkownika.

Jak wskazuje PG, rozwiązanie to wpisuje się w nową organizację punktów selektywnej zbiorki odpadów jako wielofunkcyjnych elementów małej architektury. Jego celem jest również wzrost świadomości i zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Wspomniane prace prowadzone są w ramach projektu pn. „Kępickie śmieci w Ekosieci – innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami”. Jak zaznacza PG, projekt zajął trzecie miejsce w konkursie pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Konkurs zorganizowany został przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Programów Pomocowych).

System selektywnej zbiórki odpadów na osiedlu bloków za 1,6 mln zł

W ramach projektu, o wartości ok. 1,6 mln zł, na osiedlu bloków wielorodzinnych w Kępicach zostanie utworzony i przetestowany SMOK.

Projekt jest odpowiedzią na konieczność spełnienia wymagań Unii Europejskiej dotyczących uzyskania w gminach 50% poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła do roku 2020. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom stworzymy inteligentny system selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych wraz z możliwością identyfikacji osoby wyrzucającej dany odpad i kontroli poprawnej segregacji odpadów. System pozwoli także na kontrolę ilości oraz jakości segregacji odpadów. Dzięki połączeniu kodu kreskowego nadrukowanego lub naklejanego na worek z odpadami będzie można ustalić, kto dany odpad wyrzucił i czy zrobił to prawidłowo. Jednak chciałabym podkreślić, iż nie jest naszym celem karanie mieszkańców za nieprawidłową segregację, a jedynie ich edukacja. Ciekawym rozwiązaniem podpatrzonym w Szwecji, które zamierzamy wdrożyć będzie utworzenie aplikacji, wskazującej po wpisaniu danego przedmiotu/odpadu do jakiego pojemnika z odpadami należy go wrzucić – mówi dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, kierownik projektu ze strony uczelni.

Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców do recyklingu o jak najlepszej jakości. Proces ten powinien jednak odbywać się bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska. Problem jest jeszcze bardziej złożony w budynkach wielorodzinnych, gdzie osoby prowadzące selektywną zbiórkę mają świadomość, że ich wysiłek jest niweczony przez chociażby garstkę „nierzetelnych” mieszkańców. To bardzo demotywujące – tłumaczy Marzena Piszko-Bojaryn, z Urzędu Miejskiego w Kępicach, kierownik projektu SMOK.

Kilka etapów budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów

Jak zaznacza PG, projekt składa się z kilku etapów. Najważniejsze z nich to: pogłębiona diagnoza i analiza problemu w gminie Kępice, opracowanie wstępnej wersji Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) dla budownictwa wielorodzinnego oraz jego testowanie, a także analiza uzyskanych efektów. Na tej podstawie zostaną opracowane wytyczne do budowy kolejnych instalacji docelowych.

System stanowi istotne wyzwanie techniczne, tak ze względu na umieszczenie zbiorników pod ziemią, jak i na planowane rozwiązania IT oraz z zakresu automatyki. Całość będzie projektowana i budowana z wykorzystaniem innowacyjnych, ale sprawdzonych rozwiązań. Zadbamy także o estetykę proponowanych punktów selektywnej zbiórki odpadów – mówi dr inż. Marek Chodnicki z Wydziału Mechanicznego PG. – Chcielibyśmy, aby proponowany przez nas system stanowił integralny element małej architektury dzielnicy, a jednocześnie zapewniał wysoki komfort użytkowania zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom firmy komunalnej, odbierającej nieczystości – dodaje dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Istotnym elementem projektu jest jego aspekt edukacyjny i upowszechnianie wyników projektu – wskazuje PG.

Mamy świadomość, że bez aktywnego udziału społeczeństwa i współpracy z władzami lokalnymi nie będzie możliwe rozwiązanie problemów gospodarki odpadowej „u źródła”. Istotnym celem projektu SMOK będzie zatem edukacja ekologiczna, szczególnie najmłodszych. Wierzymy, że to właśnie dzieci mają największy wpływ na zmianę zachowań dorosłych i przyjęcie postawy proekologicznej wszystkich grup społecznych – mówi Daria Jankowska z UM w Kępicach, specjalista ds. opracowania i wdrożenia SMOK.

W ramach projektu przedstawiciele gminy Kępice, Politechniki Gdańskiej i Stowarzyszenia na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” odwiedzili dwie gminy w południowej części Szwecji – Kristianstad i Hässleholm. Podczas wizyty zapoznali się z tamtejszymi zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie selektywnej gospodarki odpadami.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. PG

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama