o ochronie środowiska

Naukowcy o ochronie środowiska w Lublinie

Dyskusja dotycząca problematyki ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie jest celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”.

Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2019 r. w Lublinie.

W Lublinie naukowcy podyskutują o ochronie środowiska

Jak zaznacza Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, organizator konferencji, w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby ochrony środowiska. Jednak wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się także nowe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Dlatego w Lublinie podczas wydarzenia, w gronie ekspertów z różnych dziedzin nauki, będą prowadzone dyskusje nad identyfikacją nowych zagrożeń, nad nowatorskimi rozwiązaniami oraz perspektywami ochrony środowiska.

Konferencja będzie okazją do konfrontacji dotychczasowych oraz nowych możliwości zarówno w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska. Podczas wydarzenia podjęta zostanie także dyskusja na temat m.in. edukacji społeczeństwa, aspektów prawnych oraz idei zrównoważonego rozwoju.

Organizator zaprasza do udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Tematyka niewątpliwie będzie także interesująca dla przedstawicieli administracji publicznej, bezpośrednio i pośrednio związanych z tą szeroką dziedziną, jaką jest ochrona środowiska.

Udział w konferencji umożliwi wymianę poglądów, merytoryczną dyskusję oraz prezentację wyników badań własnych. Będzie je można przedstawić w postaci wystąpień ustnych oraz posterów naukowych.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja będzie możliwa do 18 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: www.konferencja-srodowisko.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Fundację TYGIEL

rys. Fundacja TYGIEL