Na rzecz środowiska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie wzbogaciła się o Laboratorium badań środowiskowych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 36,5 mln zł. Obiekt powstał dzięki ponad 25-milionowemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
labo
 
Laboratorium obejmuje kilkanaście pracowni. Prowadzone w nich badania głównie będą dotyczyły procesów wytwarzania i obróbki materiałów kompozytowych, a także analizowania wpływu ich produkcji na środowisko. Drugim obszarem działalności, będą prace na rzecz branży motoryzacyjnej. Zakupiona aparatura, w tym komora badań środowiskowych, umożliwi m.in. analizy w zakresie efektywnego wykorzystywania paliwa. Badania przemysłowe i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjać będą współpracy uczelni i podmiotów gospodarczych w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, co wpłynie na wzrost konkurencyjności firm z Polski Wschodniej. Jednocześnie prowadzone w Laboratorium działania będą ukierunkowane na ograniczanie negatywnego wpływu technologii na środowisko.
 

Partner Portalu

Partner Portalu