Na rzecz innowacyjnego Śląska

Aż 110 stypendystów wyłoniono w trakcie trzeciego naboru wniosków w ramach projektuDoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, którego inicjatorem jest Zarząd Województwa Śląskiego. Ocena merytoryczna złożonych wniosków (335) była koordynowana przez Uniwersytet Śląski.
 
 
Wsparcie stypendialne (4500 zł przez dwa semestry akademickie, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne dwa semestry) zostało przyznane doktorantom, których wnioski prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i jednocześnie uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach poszczególnych kluczowych obszarów technologicznych, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, tj. obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego.
 
 
Warto dodać, iż najwięcej projektów dotyczyło technologii dla ochrony środowiska (21) oraz technologii dla energetyki i górnictwa (po 18 projektów). Sporo inicjatyw zaprezentowano w obszarze produkcji i przetwarzania materiałów (14).
 
Przyznane wsparcie stypendialne ma służyć wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i tym samym przyczynić się do zwiększenia jego potencjału innowacyjnego. Ponadto stypendyści wezmą udział w szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości, dzięki którym wyposażeni zostaną w umiejętności niezbędne do sprawnego wykorzystywania wiedzy w gospodarce rynkowej.
 
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny