Monitoring pszczelich uli

Monitoring pszczelich uli

Politechnika Gdańska (PG) poinformowała, że jej studenci opracowali innowacyjny system monitorowania ula pszczelego.

Filip Łojczyk, Adam Litwin i Igor Marciniak, studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, pracujący pod opieką dr. inż. Piotra Musznickiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, opracowali projekt i stanowisko pilotażowe do monitorowania parametrów ula pszczelego.

Monitoring pszczelich uli – innowacyjny system opracowany w PG

Jak podaje PG, projekt polegał na opracowaniu systemu do wykonywania zdalnych pomiarów temperatury i wilgotności we wnętrzu ula w połączeniu z ciągłym monitorowaniem jego wagi. Dane pomiarowe pozwalają na opracowanie precyzyjnych metod zdalnej oceny stanu rodzin pszczelich, a w efekcie lepszej ochrony pszczół.

Dane są gromadzone i archiwizowane na centralnym serwerze, a dedykowana aplikacja pozwala na szybki dostęp i szczegółową analizę warunków panujących w pszczelej rodzinie. Docelowo opracowany system będzie umożliwiał także długoterminową statystykę danych.

Monitoring pszczelich uli ma szczególne znaczenie w okresie zimowania pszczół oraz w okresie dynamicznego ich rozwoju, w trakcie wiosenno-letniej pracy przy zbiorze nektaru. Odpowiednie umiejscowienie czujników temperatury i wilgotności pozwala m.in. określić położenie kłębu zimujących owadów bez konieczności otwierania ula. Z kolei waga zamontowana w podstawie dostarcza informacji o stanie zapasów miodu zbieranego i przechowywanego przez pszczoły.

Wykorzystanie zdalnego monitorowania stanu rodzin pszczelich może również posłużyć do opracowania metod przeciwdziałania niepokojącemu spadkowi ich liczebności, co od kilkunastu lat obserwuje się na całym świecie – podkreśla PG.

Innowacyjne urządzenie umożliwiajace monitoring pszczelich uli zostało opracowane i przetestowane w ramach przedmiotu Projekt zespołowy, realizowanego na 6. semestrze studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. pixabay.com