Laboratorium Żywego Grzyba

Laboratorium Żywego Grzyba powstanie na Politechnice Białostockiej

W ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w Hajnówce powstanie Akademia Przyrody – podała Politechnika Białostocka (PB). Projekt Akademii będzie realizowany właśnie we współpracy z Politechniką Białostocką, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie szeregu działań, wśród których kluczowym będzie „powołanie do życia” Laboratorium Żywego Grzyba. W realizację działań zaangażowane zostały cztery wydziały uczelni: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Wydział Elektryczny oraz Wydział Inżynierii Zarządzania. Koordynatorem działań z ramienia uczelni jest prof. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Leśnictwa Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Laboratorium Żywego Grzyba w ramach projektu z dofinansowaniem z Funduszy EOG

Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” korzysta z dofinansowania o wartości 3,5 mln euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem projektu jest pobudzenie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta oraz poprawa dialogu samorządu miejskiego z mieszkańcami, w większym stopniu odpowiadając na ich potrzeby. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Hajnówka otrzyma nowy impuls do rozwoju. W realizację działań na rzecz miasta została zaangażowana Politechnika Białostocka.

Laboratorium Żywego Grzyba

Jakie działania będzie realizować uczelnia? Wydział Architektury PB będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego centrum. Wydział Elektryczny wzbogaci miasto w propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Z kolei Wydział Inżynierii Zarządzania przygotuje monitoring parametrów makroekonomicznych, a także przeprowadzi badania dotyczące potencjału turystycznego miasta, czego efektem będzie m.in. przygotowanie prognoz rozwoju regionu. Wiodącym elementem planowanych działań będzie stworzenie przez Instytut Nauk Leśnych, przy Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB – Laboratorium Żywego Grzyba. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do wiosny 2024 r. – zaznacza PB.

Laboratorium Żywego Grzyba elementem promocji regionu

W ramach prowadzonych działań Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej wybuduje dwie komory do kontrolowanej hodowli grzybów poliporoidalnych, które są wykorzystywane zarówno w medycynie, jak i w przemyśle spożywczym. W planach jest stworzenie oferty dedykowanej turystom, którzy mogą nie tylko dzięki wizycie w laboratorium obejrzeć pod mikroskopem niespotykane gatunki grzybów, ale i w sposób czynny eksplorować dziewiczą puszczę, udając się z pracownikami instytutu na wyprawę do lasu. W ten sposób będziemy wspierać promocję regionu, udowadniając jednocześnie, że grzyby mogą być istotnym elementem turystyki – wyjaśnia prof. Sławomir Bakier, dodając, że w laboratorium będą hodowane takie gatunki grzybów, jak wrośniak różnobarwny, twardnik japoński, czy też soplówka jeżowata.

Prezentacja tematyczna dotycząca grzybów, wizyta w laboratorium Instytutu Nauk Leśnych, wreszcie wyprawa do lasu – czy taka oferta ekoturystyki okaże się atrakcyjna? – pyta białostocka uczelnia i odpowiada: „Z pewnością! Takie nieszablonowe podejście do promocji regionalnych dóbr przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat znaczenia grzybów w ekosystemie leśnym, ale i codziennym życiu każdego z nas”.

Grzyby produktem regionalnym

Działania promocyjne obejmują również wprowadzenie produktu regionalnego w postaci pewnego gatunku grzyba. Trametes versicolor, a więc wrośniak różnobarwny ma niezwykle bogate właściwości biologiczne, o czym świadczy fakt, że w Japonii jest on stosowany jako lek przeciwnowotworowy. Turyści otrzymają jako pamiątkę doniczkę z rośliną, z której można m.in. przyrządzić herbatkę o działaniu przeciwwirusowym i antybakteryjnym – dodaje prof. Sławomir Bakier.

Górale mają oscypki, Krakusy smoka wawelskiego, Warszawiacy syrenkę, a Podlasianie mogą zyskać naprawdę wyjątkowy symbol – przekonuje PB i wskazuje, że pomysł na taki promocyjny „gadżet” oczywiście nie jest przypadkowy. Bowiem do Puszczy Białowieskiej co roku przyjeżdżają miłośnicy grzybów z całego świata, którzy odbywają zajęcia w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej dla mykologów, która odbywa się w Instytucie Nauk Leśnych. Zgromadzona tu kolekcja 300 gatunków unikalnych grzybów w ramach Fungi Extract Bank stanowi niezwykłe źródło naukowej wiedzy, ale i ogromny potencjał o znaczeniu medycznym, spożywczym i przemysłowym – podsumowuje uczelnia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie Piotr Awramiuk, fot. Gabriela Kościuk

Partner Portalu

Partner Portalu