Laboratorium aerodynamiki środowiskowej

Laboratorium aerodynamiki środowiskowej z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) donosi, że w Politechnice Krakowskiej (PK) powstanie unikatowe w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej.

Na realizację tej inwestycji uczelnia otrzymała 18 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 (RPO).

Laboratorium aerodynamiki środowiskowej pomoże walczyć ze smogiem

W nowej placówce badawczej naukowcy poszukiwać będą m.in. odpowiedzi na pytania o to jak zachowuje się wiatr w mieście? Co zaburza przepływ powietrza? Co stanowi klucz do dobrego napowietrzania miasta?

Jak zaznacza UMWM, laboratorium ma umożliwić prowadzenie szerokiego zakresu badań związanych z efektywną redukcją smogu i tzw. przewietrzaniem miast. Analizy prowadzone w laboratorium mają dostarczyć planistom, projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu wiedzy, przydatnej podczas projektowania nowych osiedli lub modernizacji już istniejących.

Jesteśmy liderem w walce ze smogiem. Pierwsze efekty wspólnych wysiłków Zarządu Województwa Małopolskiego i gmin już widać. W tej chwili wymienianych lub modernizowanych jest ponad 21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki temu emisja gazów cieplarnianych spadnie o 221 tys. ton rocznie. Inwestycja Politechniki Krakowskiej to kolejne narzędzie w walce o czyste powietrze w regionie – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

W budynku zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe. Towarzyszyć im będzie zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Tunele aerodynamiczne pozwalają na analizę wielu danych i pozwalają odtwarzać realne warunki otoczenia. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w 2021 r.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama