Kooperacja przypieczętowana

Troska o środowisko naturalne regionu łódzkiego oraz zachowanie jego unikatowego dziedzictwa przyrodniczego legły u podstaw porozumienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Umowę o współpracy w powyższym zakresie sygnowano 25 czerwca 2014 r. Podpisane porozumienie stanowi początek szerszej inicjatywy, która ma na celu integrację współdziałania całego sektora regionalnej administracji środowiskowej z sektorem nauki i gospodarki przy wdrażaniu strategii i projektów w obszarze ochrony środowiska.
 
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny