Kierunek: innowacje

Rozwijanie współpracy pomiędzy nauką, lokalnym samorządem a biznesemtaka idea przyświeca projektowi związanemu z realizacją Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Właśnie zakończył się kolejny etap tej inwestycji. W jej ramach zmodernizowano dwa budynki, które będą częścią Centrum.
modernizacja1
Obiekt powstaje na terenie wrocławskiego Kampusu Pracze. Zgodnie z planami, w ramach przedsięwzięcia ma powstać 40 laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m2. Zostaną one wyposażone w unikatową w skali kraju aparaturę do prowadzenia prac badawczych z dziedzin o szczególnym znaczeniu, tj. biotechnologii, zaawansowanej technologii medycznej, nanotechnologii, teleinformatyki oraz klimatu Ziemi.
 
modernizacja2
 
Koszt zadania pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów” to blisko 612 mln zł. Dzięki niemal 427,5 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w Polsce realizowana jest jedna z największych inwestycji w obszarze badań i rozwoju.
Na podstawie: www.poig.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu