Jakość powietrza w Krakowie

Choć Kraków podjął szereg działań, dzięki którym poprawia się jakość powietrza w mieście, to jednak do pełnego sukcesu droga jeszcze daleka. Jak wygląda aktualna sytuacja w tym zakresie przedstawiono podczas posiedzenia Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza przy Prezydencie Krakowa, które odbyło się 26 czerwca br. Jej przewodniczący, prof. Marian Mazur z Akademii Górniczo-Hutniczej, zaprezentował informację z dotychczasowych prac gremium i propozycje działań mających się przyczynić do dalszej poprawy powietrza w mieście.
 
Aktualnie w Krakowie nie ma już problemu smogu, są natomiast okresowe przekroczenia zanieczyszczeń pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu i benzoalfapirenu, za co odpowiada głownie niska emisja i komunikacja.
 
Prof. Mazur zwrócił uwagę, że wprawdzie Kraków ma najlepszy w Polsce system monitoringu powietrza, jednak sieć stacji powinna być gęstsza. – Należy też, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych, opracować rzetelną analizę przyczyn złej jakości powietrza, opartą na bardziej wiarygodnych niż obecnie danych, uwzględniających także chemiczny skład zanieczyszczeń – mówił prof. Mazur. Jego zdaniem, konieczne jest też wzmożenie działań w zakresie planowania przestrzennego. – W Krakowie powinien zostać stworzony model korytarzy przewietrzania – zwracał uwagę przewodniczący Rady. Takie rozwiązanie zakłada projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania, który został 25 czerwca br. zaprezentowany radnym.
 
W ocenie profesora, wszelkie programy naprawcze, dotyczące powietrza, powinny być konstruowane we współpracy ze środowiskiem naukowym i ekspertami. – Powołanie przez prezydenta Krakowa Rady ds. Ochrony Powietrza jest właśnie krokiem w tym kierunku – ocenił prof. Mazur. W tym miejscu warto przypomnieć, że to ciało doradcze zostało utworzone na początku 2014 r. W pracach gremium uczestniczą także prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. Marek Michalik (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr inż. Marek Bogacki (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Zygmunt Fura (ekolog), dr inż. Bronisław Kamiński (ekspert z zakresu ochrony środowiska), dr Stanisław Kirsek (Politechnika Krakowska), dr inż. Robert Oleniacz (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz dr Leszek Ośródka (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Sekretarzem Rady jest Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 
Na podstawie: http://krakow.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny