Interdyscyplinarne Centrum

26 listopada 2014 r. podpisano umowę przyznającą dofinansowanie dla Uniwersytetu Szczecińskiego na budowę i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych. Obiekt ma zostać połączony z gruntownie zmodernizowanym budynkiem Wydziału Nauk o Ziemi i uniwersytecką Biblioteką Główną.
 
pieniądze
 
W Centrum znajdą się nowoczesne laboratoria i sale wykładowe. Dzięki temu stworzony zostanie interdyscyplinarny ośrodek badawczy, przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych, realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi oraz Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
Całkowity koszt inwestycji wynosi niemal 26,9 mln zł, z czego 22,8 mln zł to dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

Partner Portalu

Partner Portalu