Interaktywna akademia

W Parku Śląskim w Chorzowie ruszyła akademia młodych przyrodników. Uroczysta inauguracja działalności Laboratorium Bioróżnorodności trwała dwa dni – 19 i 20 września br. Młodzi ornitolodzy śledzili za pomocą lornetek ciekawe okazy ptaków, a mali przyrodnicy poznawali tajemnice parkowej przyrody. W tym samym czasie ich koledzy przygotowywali swoje pierwsze preparaty pod mikroskopami. W sumie przez te dwa dni przez Park przewinęło się 650 dzieci.
 
park slaski1
 
Małym naukowcom zaproponowano szeroką gamę ekozabaw: ucieranie konfitury z róży, tworzenie ekologicznych ozdób, podsłuchiwanie ptaków, badanie preparatów pod mikroskopami, sadzenie kwiatów czy zbieranie żołędzi, które trafią do zoo jako karma dla zwierząt.
 
Serce parkowej ekologii bije teraz w pomieszczeniach dawnego radiowęzła, jako część projektu „Akademia Bioróżnorodności”, który Fundacja Park Śląski realizuje dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Parkowe laboratorium wyposażono w bardzo dobry sprzęt i materiały dydaktyczne. – To miejsce jest wyjątkowe w skali całego województwa, bo przede wszystkim pozwoli, aby najmłodsze pokolenie zobaczyło otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Dostarczy możliwość rzetelnej edukacji, ale również namacalnego poznania przyrody – podkreślała Agnieszka Siemińska, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
park slaski2
 
W laboratorium przygotowano dwa pomieszczenia edukacyjne. W pierwszym odbywają się zajęcia z mikroskopami, a w drugim będą prowadzone lekcje z wykorzystaniem komputerowych programów ekologicznych. Dzięki dotacji z WFOŚiGW, Fundacja wydała też sporo własnych materiałów edukacyjnych: gier, puzzli i kart. Te pomoce mają utrwalić wiedzę, którą uczestnicy zajęć zdobywają w praktyce.
 
Mamy budynek i sprzęt, którego w szkołach brakuje, ale również specjalistów, którzy w bardzo ciekawy sposób umieją przybliżyć działanie laboratorium – mówiła Anna Poraj, prezes Fundacji Park Śląski.
 
Akademia, poza zajęciami w terenie, chce też wydawać materiały dydaktyczne, wytyczać ścieżki edukacyjne i, oczywiście, organizować zajęcia w laboratorium. Pracuje przy nim ponad 30 stałych edukatorów ekologicznych. – Na razie laboratorium jest nastawione na grupy zorganizowane. Lekcje terenowe odbywają się dwa razy w tygodniu, laboratoryjne – co najmniej raz w tygodniu. Do każdej grupy staramy się podejść indywidualnie – dodała A. Poraj. – W przyszłym roku chcemy wydać album fotograficzny z treścią edukacyjną o bioróżnorodności w Parku Śląskim, doposażać bazę dydaktyczną oraz poszerzyć ofertę o warsztaty dla rodziców i dzieci.
 
Na podstawie: www.parkslaski.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu