Inteligentne wsparcie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. 9 grudnia 2014 r. został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej.
Najważniejszym jego założeniem jest wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek.
nauka
Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (m.in. parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii), a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw.
 
Wybrane instrumenty Programu kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny