Laboratorium konwersji biomasy

Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW ma Laboratorium Konwersji Biomasy

W czasie kryzysu energetycznego zrównoważone wykorzystanie energii odnawialnej jest kluczowe. To dotyczy również biomasy drzewnej i zielnej. By lepiej poznać jej potencjał, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) otworzyła Laboratorium Konwersji Biomasy. Laboratorium powstało w Instytucie Inżynierii Mechanicznej – informuje SGGW.

Laboratorium konwersji biomasy z szerokimi możliwościami

Jak informuje SGGW, laboratorium bada możliwości nowoczesnych, proekologicznych urządzeń grzewczych zasilanych biomasą. Cechą wyróżniającą to miejsce jest specjalna instalacja hydrauliczna do badań różnych urządzeń grzewczych. Pozwala ona kontrolować warunki badawcze.

W ramach badań można przyjąć różne regulacje. Na przykład regulację obciążenia cieplnego urządzenia zależnie od temperatury bądź regulację przepływu medium grzewczego albo ciągu kominowego. Innowacyjność laboratorium polega na możliwości badania urządzeń grzewczych dla konkretnego budynku. To pozwala lepiej zrozumieć mechanizm pracy danego urządzenia w realnym domu lub biurze. Wszystkie kluczowe parametry eksploatacyjne są monitorowane i rejestrowane przez układ monitoringu i akwizycji danych pomiarowych współpracujący ze sterownikiem PLC.

Laboratorium pozwoli prowadzić prace nad modyfikacjami urządzeń grzewczych i kotłów. Będzie wykorzystywane także do analizy surowców do produkcji biopaliw, procesów formowania biopaliw i spalania – dodała SGGW.

Laboratorium z patronatem

Jak podała SGGW, laboratorium patronatem honorowym objęli Minister Klimatu i Środowiska oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Otwarcie laboratorium odbyło się 25 kwietnia 2023 r. Ministra Klimatu i Środowiska na uroczystości reprezentował Edward Siarka, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Z kolei Dyrektora Lasów Państwowych – Mariusz Błasiak, naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego. Na uroczystości byli obecni także przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z Katedrą Podstaw Inżynierii i Energetyki SGGW przy budowie i wyposażeniu laboratorium.

Uczelnię reprezentowali m.in. prof. dr hab. Michał Zasada, rektor SGGW oraz prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. rozwoju. W uroczystości wzięli udział również dr inż. Władysław W. Skarżyński, kanclerz oraz dr hab. Tomasz Nurek, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Obecny był też dr hab. Paweł Obstawski, kierownik Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki, w której powstało Laboratorium Konwersji Biomasy. W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Aleksander Lisowski z Katedry Inżynierii Biosystemów oraz wielu pracowników naukowych Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Na podstawie: media.sggw.pl

fot. SGGW

Partner Portalu

Partner Portalu