Uchybienia dotyczące ochrony środowiska

Europejski Zielony Ład – zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska (KE) postanowiła ogłosić zaproszenie do składania wniosków na projekty o łącznej wartości o wartości 1 mld euro w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, które zostanie otwarte dla chcących się zarejestrować podmiotów, ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania – zaznacza KE.

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu za 1mld euro

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu ma wartość 1 mld euro i jest ostatnim i największym zaproszeniem w ramach programu „Horyzont 2020”. Inwestycje te, których najistotniejszym elementem jest innowacyjność, przyśpieszą sprawiedliwą i zrównoważoną transformację w kierunku Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. Ponieważ nie chcemy, aby ktokolwiek pozostał w tyle w trakcie tej transformacji systemowej, wzywamy do podjęcia konkretnych działań w celu znalezienia nowatorskich sposobów zaangażowania obywateli oraz dostosowania projektów do potrzeb społecznych i zwiększenia ich społecznego wpływu – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków istotnie różni się od wcześniejszych zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020” – zaznacza KE i dodaje, że ze względu na pilny charakter wyzwań, których dotyczy, jego celem jest osiągnięcie jasnych i dostrzegalnych rezultatów krótko- i średnioterminowych, ale w perspektywie długoterminowych zmian. Działań jest mniej, ale są one bardziej ukierunkowane, większe i bardziej widoczne, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrożenie.

Jak wskazuje KE, oczekuje się, że projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia przyniosą rezultaty i wymierne korzyści w dziesięciu obszarach

Zaproszenie do składania wniosków – 10 obszarów

Osiem obszarów tematycznych odzwierciedla kluczowe kierunki działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, do których należą: zwiększenie poziomu ambicji w zakresie klimatu; czysta, tania i bezpieczna energia; przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ); energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo; zrównoważona i inteligentna mobilność; od pola do stołu; różnorodność biologiczna i ekosystemy, a także nietoksyczne środowisko bez zanieczyszczeń.

Pozostałe dwa, to obszary horyzontalne, czyli zwiększanie wiedzy i wzmacnianie pozycji obywateli, w których uwzględnia się perspektywę długoterminową w odniesieniu do realizowania celów transformacji wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie – wylicza KE.

Zaproszenie do składania wniosków także w zakresie współpracy międzynarodowej

Dzięki środkom inwestycyjnym w wysokości 1 mld euro nadal rozwijane będą europejskie systemy i infrastruktura wiedzy – zapewnia KE. Zaproszenie obejmuje możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej, uwzględniającej potrzeby krajów słabiej rozwiniętych, zwłaszcza w Afryce, w kontekście porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., a wybrane do wsparcia projekty powinny się rozpocząć jesienią 2021 r. Komisja zaznacza też, że w dniach 22-24 września br. w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędą się dwa wydarzenia związane z zaproszeniem do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”. Będą to: dzień informacyjny oraz impreza brokerska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny