Dla pasjonatów ornitologii

„Akcja Siemianówka” – pod takim hasłem od września br. odbędzie się obóz zorganizowany przez Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku. Do końca października br. miłośnicy ptaków będą je łapać, badać i obrączkować. Dzięki temu wzrośnie wiedza o tym, jakie gatunki bytują w okolicach Zalewu Siemianówka, a jakie tylko tamtędy migrują.
 
Aktualnie trwa lokowanie kilkudziesięciu sieci i pułapek tunelowych w różnych siedliskach – m.in. w lesie, na łące, wśród krzewów, w trzcinowiskach, a także na błotnych łachach tworzących wyspy. Waz z licencjonowanymi obrączkarzami studenci przeglądają siatki i pułapki podczas obchodów. Następnie ptakom zakładana jest odpowiednia obrączka z numerem identyfikacyjnym, oznaczany jest gatunek oraz sprawdzane są jego kondycja i… otłuszczenie, w celu zbadania, jaki zapas energii zgromadził dany osobnik na okres wędrówki. Ponadto zbierane są pomiary biometryczne oraz waga. Potem ptaki są wypuszczane na wolność.
 
Tak zebrane informacje trafiają do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z Gdańska, która pełni funkcję Krajowej centrali obrączkowania ptaków. Ponadto na podstawie prowadzonych badań studenci będą mogli napisać prace licencjackie i magisterskie.
 
Akcja Siemianówka jest organizowana od 2002 r. To jeden z największych obozów obrączkarskich w Polsce i jedyny w północno–wschodniej części kraju. Podczas ponad 10-letniej historii obozu udało się pochwycić blisko 70 tys. ptaków, a wśród nich m.in. modraczka, świstunkę złotawą i żółtawą, dubelta, błotniaka stepowego, zaroślówkę, wodniczkę czy żołnę. Ponadto w pobliżu obozu można zaobserwować migrujące ptaki drapieżne, setki pospolitych, a także rzadkich siewek – płatkonoga płaskodziobego, biegusa płowego i arktycznego czy terekię.
 
Ponadto podczas obozu będzie można odbyć praktyczną część kursu obrączkarskiego. Kandydaci na licencjonowanych obrączkarzy przez kilka dni będą pod okiem egzaminatora wykazywać się wiedzą na temat ptaków oraz umiejętnościami ich rozpoznawania i oznaczania.
 
Do udziału w „Akcji Siemianówka” studenci zapraszają wszystkich pasjonatów ornitologii. Na obozie można się nauczyć identyfikowania gatunków i technik postępowania z ptakami, a także zdobyć wiedzę o biologii tych zwierząt.
 
Na podstawie: www.wrotapodlasia.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu