Seler węzłobaldachowy

Chronią seler węzłobaldachowy

Seler węzłobaldachowy to gatunek roślin w Polsce krytycznie zagrożony wymarciem – zaznaczył Uniwersytet Zielonogórski (UZ) i dodał, że w stanie dzikim występuje jedynie w Królowie (gmina Trzebiel, powiat żarski) w woj. lubuskim. Z tej właśnie przyczyny, kilka miesięcy temu pracownicy uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego podjęli się realizacji projektu, którego celem jest reintrodukcja tego zagrożonego gatunku na terenie województwa.

Seler węzłobaldachowy – krytycznie zagrożony gatunek, który ratuje UZ

W związku z tym w lipcu br. została podpisana umowa pomiędzy UZ a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (UMWL), dotycząca sfinansowania tych działań, a jesienią pracownicy Ogrodu dosadzili w Królowie kolejne osobniki selera węzłobaldachowego w rowie zasiedlonym przez gatunek. Posadzili je także w wybranych rowach, gdzie obecnie nie występują, a zgodnie z danymi sprzed kilku lat występowały.

W ramach realizowanego projektu zostanie też założone poletko pokazowe na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” w Łęknicy z tablicą edukacyjną oraz wydana pierwsza część książki poświęconej głównie przyrodzie pogranicza polsko-niemieckiego.

Jak zaznacza zielonogórska uczelnia, działania te są efektem wizji terenowej przeprowadzonej przez pracowników Ogrodu Botanicznego w Królowie w 2019 r. Wówczas to stwierdzono pogorszenie stanu populacji gatunku spowodowane prawdopodobnie drastycznie złą, na tym obszarze, sytuacją hydrologiczną w latach 2018-2019.

W zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym seler węzłobaldachowy rośnie od 2018 r. To wtedy ten drastycznie zagrożony gatunek przyjechał tam z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako pierwszy w kraju zabezpieczył okazy gatunku podczas inwestycji drogowej przebiegającej przez Królów.

Seler węzłobaldachowy – garść informacji o gatunku

Przy okazji UZ informuje, że seler węzłobaldachowy (Heliosciadium nodiflorum, synonim Apium nodiflorum) – nazywany pęczyną węzłobaldachową – to roślina porastająca rowy, przez które przepływa woda. Wilgotne siedlisko i dostęp do światła to najważniejsze czynniki wymagane dla prawidłowego wzrostu i rozwoju gatunku.

Seler węzłobaldachowy

Problem zaczyna się, kiedy poziom wody w rowach spada oraz gdy rozwija się bujnie konkurencja, szczególnie drzewa (np. wierzby i olchy). Dlatego selery węzłobaldachowe wymagają ochrony czynnej (okresowe koszenia, uprawa ex-situ), w przeciwnym razie gatunek zniknie z flory polskiej – podkreśl UZ. Więcej informacji o gatunku znaleźć można na stronie: http://www.obuz.robia.pl/selery_wezlobaldachowe,i3706.html.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. archiwum Ogrodu Botanicznego UZ