Centrum kliniczne

Centrum kliniczne i ochrony klimatu z dofinansowaniem

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowę na dofinansowanie budowy Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wsparcie unijne pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) – wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ze wsparciem unijnym na Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

Inwestycja rozpoczęta na początku tego roku kosztować będzie ponad 38 mln zł – zaznacza UMWW, a Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na jej realizację aż 23 mln zł dofinansowania unijnego. Celem tego projektu jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt. Projekt zakłada budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu wraz z laboratoriami badawczymi i pracowniami analitycznymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym aparatury badawczo-rozwojowej.

Tych elitarnych projektów, które dofinansowaliśmy w ramach konkursu obejmującego działalność badawczo-rozwojową B+R, a które realizują wielkopolskie uczelnie, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny i Artystyczny jest zaledwie kilkanaście. To projekty trudne i starannie przygotowane. Cieszymy się, że dziś dołącza do nich Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Należy podkreślić, że to projekty użyteczne i mające określony wymiar gospodarczy. Ten konkretny ma znaczenie zarówno dla hodowli zwierząt, jak i ochrony klimatu, bo jak wiemy hodowla jest źródłem wysokiej emisji dwutlenku węgla – powiedział marszałek Woźniak i dodał: – To dla nas bardzo ważne, aby pieniądze z budżetu Unii Europejskiej wykorzystać z pożytkiem dla regionu, dla naszych uczelni i dla nas wszystkich, w tym dla środowiska.

Środki nie tylko na Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

Profesor Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomniał, że to nie pierwsze unijne pieniądze, pozostające w gestii marszałka województwa, pozyskane przez uczelnię. – Wcześniej otrzymaliśmy aż siedmiomilionowe unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego oraz modernizację Technikum Środowiska w Poznaniu – powiedział.

Przy okazji UMWW zaznaczył, że wielkopolskie uczelnie dzięki środkom unijnym z WRPO 2014+ zrealizują inwestycje za ponad 240 mln zł – zmodernizują oraz rozbudują infrastrukturę badawczą i utworzą nowe centra czy ośrodki naukowo-badawcze.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW