default

Wiecha na Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

W piątek, 15 września br., na powstającym Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej zawisła wiecha. Wiecha na Centrum Ekoinnowacji oznacza osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku – poinformowała Politechnika Gdańska (PG). Uczelnia uważa, że będzie to jedna z najważniejszych placówek naukowych w Polsce, zajmujących się rozwojem zielonych technologii i proekologicznych rozwiązań.

Centrum Ekoinnowacji – PG będzie dysponować supernowoczesną placówką naukowo-badawczą

Jak stwierdziła PG, Centrum Ekoinnowacji będzie supernowoczesną placówką naukowo-badawczą. Umożliwi naukowcom opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii z obszaru inżynierii i ochrony środowiska. Chodzi tu m.in. o oczyszczanie ścieków, gospodarkę wodną i przeciwpowodziową, energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle. Bardzo ważny jest również rozwój na polu odnawialnych źródeł energii (OZE) i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

 Poprzez realizację kolejnych inwestycji nasza uczelnia prężnie się rozwija i zyskuje coraz to nowe funkcje, a budowa Centrum Ekoinnowacji to potwierdza. Tylko w tym roku otworzyliśmy bardzo dużą i ważną inwestycję, czyli wyposażone w superkomputer centrum informatyczne STOS PG. Nie brakowało też mniejszych projektów, takich jak gruntowny remont jednego z akademików, czy otwarcie uczelnianego przedszkola. Wkrótce planujemy też oddać do użytku należącą do PG przystań żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej – przekazał Mariusz Miler, kanclerz PG.

Po uruchomieniu Centrum będzie pełniło funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Pozwoli na kształcenie kadr specjalistek i specjalistów ukierunkowanych na tworzenie kolejnych, innowacyjnych technologii proekologicznych.

Na powstającym Centrum Ekoinnowacji zawisła wiecha

Jak poinformowała PG, 15 września 2023 r., podczas specjalnej uroczystości, zawieszono tzw. wiechę na najwyższym punkcie budynku. To oznacza, że osiągnął on swoją docelową wysokość.

– Po uruchomieniu wiosną tego roku superkomputera „Kraken”, to nasza kolejna duża i bardzo ważna inwestycja. Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w kraju. I symbolem naszej nieustającej troski o środowisko naturalne, o przyszłość naszego kraju i naszej planety. To także wyraz naszej wiary w potencjał nauki i technologii, które gwarantują lepszą przyszłość nam wszystkim – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni.

– Politechnika Gdańska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce, musi stale rozwijać swoje możliwości naukowo-badawcze. Inwestując zarówno w kompetencje swoich pracowników, jak również w infrastrukturę. Bardzo mnie cieszy, że dzieje się to przy znaczącym udziale środków unijnych. W dużym stopniu to dzięki nim wiosną tego roku PG otworzyła centrum informatyczne STOS wyposażone w superkomputer „Kraken”, a wkrótce uruchomi Centrum Ekoinnowacji PG. Jako samorząd województwa jesteśmy więcej niż chętni, by wspierać tego typu projekty – powiedział Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Centrum w sercu kampusu PG

Politechnika przekazała, że Centrum Ekoinnowacji powstaje przy ul. Siedlickiej – w sercu kampusu PG. Jak poinformował wykonawca prac, firma NDI, roboty budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, a budynek jest już w stanie surowym. Wewnątrz stawiane są ściany działowe, a budowlańcy montują równolegle fasady okienne i kamienną elewację oraz podłączają instalację elektryczną, teletechniczną, sanitarną i deszczową. Wszystkie te działania są koordynowane tak, by nie utrudniać wzajemnie pracy – przekazała PG.

– To ogromna radość, że w Gdańsku powstaje taki obiekt, jak Centrum Ekoinnowacji PG. Od zielonych technologii zależy bowiem przyszłość naszych miast i całej planety. To właśnie naukowczynie i naukowcy, ich pomysły i innowacyjne technologie, dają nam szansę na zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych. Czekamy na zakończenie budowy i wierzymy, że dzięki opracowanym tu rozwiązaniom Gdańsk stanie się miastem jeszcze bardziej zielonym i przyjaznym dla swoich mieszkanek i mieszkańców – stwierdził Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

Centrum Ekoinnowacji z proekologicznym charakterem

Centrum będzie obiektem proekologicznym, wyposażonym w systemy pozyskiwania energii odnawialnej oraz instalacje odzyskiwania wody deszczowej i wody „szarej”. To przyniesie oszczędności w zużyciu wody pitnej. Agregaty wody lodowej będą z kolei chłodzić klimakonwektory, czyli urządzenia łączące funkcjonalności grzejników i klimatyzacji. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne oraz pionowe turbiny wiatrowe.

– Projekt budynku powinien korespondować z rolą, jaką będzie on pełnić. Dlatego też projektując Centrum Ekoinnowacji PG postawiliśmy na zastosowanie przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych technologii. Będzie to zatem nowoczesny i zarazem ekologiczny obiekt, którego otwarcia nie możemy się doczekać – stwierdził prof. Antoni Taraszkiewicz z Wydziału Architektury PG, główny projektant budynku.

Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec grudnia br., a w kolejnych miesiącach uczelnia będzie wyposażać obiekt pod kątem użytkowym. Wtedy też odbędzie się instalacja specjalistycznej aparatury badawczej. Powstaną tam nowe, specjalistyczne laboratoria, a inne – już istniejące – zostaną przeniesione z dotychczasowych przestrzeni Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Inwestycja za ok. 170 mln zł

– Utworzenie Centrum Ekoinnowacji PG ma ogromne znaczenie dla naukowców i studentów naszego wydziału. Nowoczesne laboratoria, w jakie wyposażony zostanie budynek, a przede wszystkim specjalistyczna aparatura, która się w nich znajdzie, z pewnością przysłużą się im do opracowywania i wdrażania nowatorskich, zielonych technologii i innych projektów badawczych – powiedziała prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Łączny koszt oddania obiektu do użytku wyniesie ok. 170 mln zł. Pieniądze na inwestycję pochodzą z dotacji ministerialnych, funduszy unijnych i środków własnych uczelni – poinformowała PG.

Na podstawie: pg.edu.pl

fot. Krzysztof Krzempek/PG

Partner Portalu

Partner Portalu