Centrum Ekoinnowacji

Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej – wmurowanie kamienia węgielnego

W piątek, 26. listopada, na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej (PG) odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG.

Centrum Ekoinnowacji – inwestycja ważna dla całego regionu

Jak podkreśla PG, Centrum Ekoinnowacji to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni, ale również dla Pomorza. Będzie ono bowiem zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska.

W uroczystości na terenie budowy wzięli udział: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, Monika Chabior, wiceprezydent Gdańska i Jacek Szuta prezes Polimex Infrastruktura, który reprezentował wykonawcę inwestycji (grupa Polimex Mostostal), a także władze uczelni, na czele z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG.

Budowa Centrum Ekoinnowacji PG wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim jak walka o czystość planety, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań do codziennego życia. Jesteśmy bardzo dumni z obiektu, który tu powstaje. Posłuży on przyszłym pokoleniom studentów i naukowców w rozwijaniu ich kompetencji oraz ich projektów badawczych, ale przede wszystkim całemu społeczeństwu i jego potrzebom – powiedział prof. Krzysztof Wilde.

Ekoinnowacje i troska o środowisko to konieczność

Gratuluję tej inwestycji, która jest niezwykle istotna i niezbędna w obecnych czasach. Ekoinnowacje i troska o środowisko to konieczność i nasza wspólna odpowiedzialność, a także solidarność z przyszłymi pokoleniami. Gratuluję także dynamicznego rozwoju Politechnice Gdańskiej, która wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim utworzyła Związek Uczelni Fahrenheita. Gdańsk staje się trzecim najważniejszym ośrodkiem naukowym w Polsce i jest to widoczne w całym kraju. Patrzymy na to z wielkimi nadziejami i pokazujemy jako przykład udanej federalizacji uczelni przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomii – podkreślił minister Czarnek.

Podczas uroczystości Przemysław Czarnek przekazał też rektorom uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita czeki od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych. Politechnika Gdańska otrzymała prawie 15 mln zł, Uniwersytet Gdański 13,8 mln zł, a Gdański Uniwersytet Medyczny blisko 1 mln zł.

Centrum Ekoinnowacji – budynek w zgodzie ze środowiskiem

Projekt Centrum Ekoinnowacji został przygotowany przez pracowników Wydziału Architektury PG pod przewodnictwem prof. Antoniego Taraszkiewicza. Będzie to budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o wysokości niespełna 18 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż i pomieszczenia magazynowe. Budynek zaprojektowano jako przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem zaawansowanych i innowacyjnych technologii, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych systemów pozyskiwania energii odnawialnej takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Na jakich obszarach skupi się działalność Centrum Ekoinnowacji?

Centrum Ekoinnowacji umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych – podkreśla PG. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby proekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z sześciu nowo powołanych Centrów Naukowych PG.

Działalność centrum skupi się na kilku obszarach. W obszarze „Środowisko” będą to: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa. W obszarze „Energia” centrum skupi się na: efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii (OZE). Z kolei dziedzina „Budownictwo” ma być zdominowana przez takie zagadnienia, jak: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe oraz konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych. „Mobilność” – w tym zakresie Centrum ma skupić się na infrastrukturze drogowej i kolejowej, transporcie miejskim i rozwoju proekologicznych form transportu. Ponadto w obszarach działania mają znaleźć się „Rewitalizacja” (obejmująca przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych) i „Edukacja” (kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych) oraz „Przemysł” (transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki).

Na podstawie media.pg.edu.pl

rys. PG

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny