Bezstronna weryfikacja

System weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby sprawdzić swoją technologię w ramach tego programu, mogą otrzymać na ten cel wsparcie finansowe.
 
zielone
 
Pierwszych 12 rozwiązań, które zostaną poddane weryfikacji, uzyska nawet 45-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych na pokrycie kosztów pracy jednostki weryfikującej. W Polsce są to Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym z Warszawy oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – oddział w Poznaniu.
 
System ETV pozwala w niezależny i bezstronny sposób sprawdzić, czy parametry sprawności, deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii, są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny