Bezprecedensowe działania

Realizując działania ochronne, wynikające z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie PLH300003, Nadleśnictwo Oborniki (woj. wielkopolskie) ogrodziło ok. 10 ha lasu i umieściło w nim pięć koników polskich. Utworzona zagroda ma poprawić stan ochrony siedliska przyrodniczego 91I0 Ciepłolubne dąbrowyQuercetalia pubescenti-petraeae, które jest kluczowym przedmiotem ochrony Dąbrów Obrzyckich.
 
Jest to działanie nowatorskie i ma charakter eksperymentu naukowego. Na terenie zagrody wyznaczono stałe powierzchnie badawcze, w obrębie których udokumentowano obecny stan roślinności. Doświadczenie polega na monitorowaniu tych powierzchni, głównie pod kątem obecności gatunków ciepłolubnych dąbrów. Ponadto z zagrody usunięto część drzew obcych ekologicznie (sosny i buki).
 
Siedlisko przyrodnicze 91I0 w obszarze Dąbrowy Obrzyckie reprezentowane jest przez świetlistą dąbrowęPotentillo albae-Quercetum. Zbiorowisko to uznawane jest za najbogatsze florystycznie w Polsce – na powierzchni ok. 400 m2 znajduje się przeszło 100 gatunków roślin. Wiele z nich to regionalne i krajowe osobliwości florystyczne. Ten bardzo rzadki w Wielkopolsce zespół leśny swe pochodzenie w Dąbrowach Obrzyckich zawdzięcza działalności człowieka. Jego płaty były w przeszłości miejscem wypasu bydła, świń, zdobywania żołędzi i wręcz rabunkowego pozyskiwania drewna.
 
Aktualnie jego areał w całym kraju wyraźnie się kurczy, a świetlista dąbrowa jest uznawana za ginące zbiorowisko leśne. Jego ochrona jest bardzo trudna i wymaga całkowitego odejścia od klasycznych metod prowadzenia gospodarki leśnej. W świetle zakazów wypasu w lesie zwierząt gospodarskich, rozgarniania i zbierania ściółki, wynikających z ustawy o lasach, najczęściej próbuje się stosować metody zastępcze, polegające np. na przerzedzaniu i usuwaniu podszytu.
 
Budowę zagrody i środki na prowadzenie badań sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
http://poznan.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu