Badania nad nowymi rozwiązaniami

Badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie inżynierii chemicznej

Politechnika Gdańska (PG) poinformowała, że dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Chemicznego prowadzi badania nad nowymi rozwiązaniami wpisującymi się w ideę tzw. zielonej chemii, czyli ograniczania oddziaływania na środowisko procesów chemicznych.

Badania nad nowymi rozwiązaniami w Politechnice Gdańskiej – zastosowanie kawitacji

Profesor Grzegorz Boczkaj z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej prowadzi obecnie badania w dwóch dużych projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jak wskazuje PG, celem projektu realizowanego w ramach programu OPUS jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych przemysłowi chemicznemu, szczególnie rafineryjnemu. Profesor Grzegorz Boczkaj wraz ze swoim zespołem badawczym prowadzi szeroko zakrojone prace badawcze dotyczące zastosowania zjawiska kawitacji.

Zjawisko kawitacji może być przydatne w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Energia uwalniana w strumieniu cieczy, w momencie implozji pęcherzyków kawitacyjnych może być wykorzystana do efektywnej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej – tłumaczy profesor i dodaje: – Ten efekt odpowiednio wykorzystany ma pozytywny skutek w przypadku zastosowania do przyspieszania reakcji chemicznych zachodzących podczas zaawansowanych procesów utleniania stosowanych do degradacji zanieczyszczeń organicznych.

Prowadzone są również badania użyteczności procesu kawitacji przy rafinacji paliw, na przykład benzyn, paliw lotniczych oraz oleju napędowego. Przemiany chemiczne wywołane zjawiskiem kawitacji mogą służyć podnoszeniu jakości paliw – będzie ono zarówno wydajniejsze jak i mniej szkodliwe dla środowiska – wskazuje PG.

Badania nad nowymi rozwiązaniami – ciecze eutektyczne

Drugim projektem, realizowanym z kolei w ramach programu Sonata Bis, nad którym pracuje obecnie prof. Boczkaj, jest otrzymywanie nowych rodzajów cieczy głęboko eutektycznych. Politechnika precyzując wskazuje, że jest to projektowanie oraz badania właściwości nowych rodzajów rozpuszczalników i mediów ekstrakcyjnych przeznaczonych do procesów realizowanych w układach gaz-ciecz i ciecz-ciecz.

Ciecze eutektyczne budzą obecnie duże zainteresowanie naukowców na całym świecie – mogą być one bowiem alternatywą dla substancji chemicznych, np. rozpuszczalników organicznych uznawanych za szkodliwe dla środowiska. Ciecze eutektyczne w przypadku odpowiedniego doboru składników do ich otrzymania są tanie, nietoksyczne, nielotne, a często także wysoce biodegradowalne, w przeciwieństwie do typowych rozpuszczalników organicznych od lat stosowanych w przemyśle – przekonuje prof. Boczkaj.

Politechnika wskazuje również, że ciecze eutektyczne mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie, jako rozpuszczalniki, środowisko do prowadzenia reakcji chemicznych, media sorpcyjne do usuwania zanieczyszczeń z wody, ścieków, a także selektywnej ekstrakcji wybranych składników albo frakcji z paliw.

Badania nad nowymi rozwiązaniami – interdyscyplinarna współpraca

Naukowiec z PG podkreśla wagę interdyscyplinarnej, międzynarodowej współpracy badawczej naukowców. – Staram się w swoim zespole łączyć spojrzenia z różnych grup zainteresowań – inżynierii chemicznej, chemii analitycznej, syntezy organicznej czy mikrobiologii, co pozwala na szerokie spojrzenie naukowe na ten sam aspekt z wielu różnych stron – tłumaczy.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. Dawid Linkowski

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny