AGH dla klimatu

„AGH dla klimatu”

Zmiany klimatu oraz towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) powstał interdyscyplinarny zespół, którego rolą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego ocieplenia. „AGH dla Klimatu” jest pierwszym międzywydziałowym zespołem, który koordynuje prowadzone w uczelni badania z dziedziny ochrony środowiska – zaznacza AGH.

„AGH dla klimatu” – interdyscyplinarny zespół naukowców

Jak podaje uczelnia, zespół „AGH dla Klimatu” został powołany w lutym 2020 r. przez prof. Jerzego Lisa, prorektora ds. współpracy, a obecnego rektora-elekta. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pięciu wydziałów AGH, w których prowadzone są badania w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności walki ze skutkami zmian klimatycznych. Zespół ma za zadanie inicjować nowe badania, koordynować działania uczelni w zakresie przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatycznych, a także współpracować z administracją, przemysłem i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

Jak zaznacza AGH, wszyscy członkowie zespołu brali aktywny udział w konsultacjach dotyczących projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, którego uczelnia jest partnerem. Naukowcy AGH prowadzą wiele projektów związanych z emisją gazów cieplarnianych, w tym w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) czy programu ramowego UE Horyzont 2020. Badacze z AGH podejmują również w swoich działaniach takie tematy jak racjonalne wykorzystanie paliw i rozwój odnawialnych źródeł energii, inicjowanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, określenie śladu węglowego, badania monitoringowe środowiska, a także mobilność niskoemisyjna czy ekologiczny rozwój miast.

Na podstawie www.agh.edu.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny