Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

18 mln zł na Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

Unikatowe w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej powstanie wkrótce na Politechnice Krakowskiej. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), uczelnia uzyskała na ten cel blisko 18 mln zł dofinansowania.

18 mln zł dla Politechniki Krakowskiej na Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

Umowę zapewniającą dofinansowanie na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisali Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, wicemarszałkowie województwa oraz prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej i prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prorektor ds. nauki.

Cieszę się, że już wkrótce naukowcy z Politechniki Krakowskiej będą mogli prowadzić badania w nowoczesnym laboratorium. Inwestycja ta poszerzy bogatą ofertę usług badawczych, o jej zupełnie nowy zestaw. Dzięki prawie 18 mln zł z funduszy unijnych realizacja tego ambitnego projektu będzie możliwa – podkreślił wicemarszałek Smółka.

W nowej placówce naukowcy będą mogli poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: Jak zachowuje się wiatr w mieście? Co zaburza przepływ powietrza? Co stanowi klucz do dobrego napowietrzania miasta? Laboratorium umożliwi prowadzenie badań dotyczących efektywnej redukcji smogu i tzw. przewietrzania miast. Wyniki tych analiz dostarczą urbanistom, projektantom i branży budowlanej wiedzy, przydatnej podczas projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących – wskazuje UMWM.

Jesteśmy liderem w walce ze smogiem. Pierwsze efekty wspólnych wysiłków władz województwa i gmin już widać. W tej chwili wymienianych lub modernizowanych jest ponad 21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki temu emisja gazów cieplarnianych spadnie o 221 tys. ton rocznie. Inwestycja Politechniki Krakowskiej to kolejne narzędzie w walce o czyste powietrze w regionie – wskazał Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

W laboratorium zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym. Każdy z nich będzie wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów. Na ich wyposażeniu będą także różne elementy infrastruktury technicznej, kształtujące parametry napływającego powietrza. jak wskazuje UMWM, tunele aerodynamiczne pozwalają na analizę coraz większej ilości danych i w coraz większym stopniu mogą odtwarzać realne warunki otoczenia. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2021 r.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama