Zmniejszyć zużycie energii

Zmniejszyć zużycie energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował 100 mln zł, w formie pożyczek, na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Fundusz przypomina, że nabór w ramach programu priorytetowego pt. „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” trwa od 20 lipca br.

Zmniejszyć zużycie energii – pożyczki z NFOŚiGW

O dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze. Do grona potencjalnych beneficjentów należą również hospicja, podmioty prowadzące muzea lub domy studenckie, a także właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowo o wsparcie mogą się też ubiegać kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe. Wnioski w tej sprawie można składać do 22 grudnia 2017 r.

Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ograniczenie emisji CO2. Pomóc w jego osiągnięciu mają działania poprawiające efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Dofinansowywane będą termomodernizacje budynków. Jak zaznacza NFOŚiGW, chodzi o działania w zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów. Objęte dofinansowaniem będą także takie działania, jak ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz.

Poprzedni nabór na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, zakończony 31 marca 2017 r., cieszył się dużą popularnością. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło ponad 900 wniosków.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. pixabay.com

 

reklama