zmiany w proekologicznych dotacjach

Zmiany w proekologicznych dotacjach

Gdańsk wprowadza nowe rodzaje dotacji i zwiększa kwoty dofinansowania na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – poinformował Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Nowością są nie tylko wyższe kwoty dotacji, ale także zmiana obejmująca wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie warunków ubiegania się o dotacje na przejście z węglowego systemu ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

To – jak zaznacza gdański magistrat – kolejny krok w stronę rekomendacji II Gdańskiego Panelu Obywatelskiego, poświęconego poprawie jakości powietrza w mieście.

Gdańsk wprowadza zmiany w proekologicznych dotacjach

Większą kwotę dotacji, sięgającą do 7000 zł, mogą od teraz otrzymać osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Natomiast dla wspólnot mieszkaniowych dotacja na taki cel może wynieść nawet 20 tys. zł – 100% wydatków (minus wydatki poniesione na lokale komunalne).

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek, jak również te poniesione w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku – czyli w roku bieżącym dotacją objęte są wydatki poniesione w roku 2018 i 2017. Dotyczy to wydatków poniesionych na montaż instalacji służącej do transportowania ciepła z węzła cieplnego do poszczególnych lokali w budynku. Dodatkowo, osoby fizyczne z danej wspólnoty mogą otrzymać do 2 tys. zł na instalację centralnego ogrzewania w swoim lokalu.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu – informuje UM.

Dwa nowe rodzaje dotacji

Jak wskazuje gdański magistrat, do regulaminu wprowadzono także dwa nowe rodzaje dotacji, dotyczące wspólnot mieszkaniowych i budynków jednorodzinnych. Pierwszy rodzaj przewidziano na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się o dotację jeżeli w co najmniej jednym lokalu, w sezonie grzewczym poprzedzającym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie węglowe było jedynym źródłem ogrzewania, do miejskiej sieci ciepłowniczej włączonych zostało co najmniej 80% wszystkich lokali w budynku i wszystkie dotychczasowe źródła ogrzewania węglowego zostały zlikwidowane.

Jak już wspomniano wysokość dotacji na to zadanie wynosi 100% wydatków (minus wydatki poniesione na lokale komunalne), ale nie więcej niż 20 tys. zł. Dotacją objęte są wydatki poniesione na montaż instalacji służącej do transportowania ciepła z węzła cieplnego do poszczególnych lokali w budynku.

Drugi rodzaj dotacji przewidziano na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wysokość dotacji na takie przedsięwzięcie wynosi 100% wydatków, ale nie więcej niż 7 tys. zł dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, wodnej i powietrznej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. sozosfera.pl

reklama