dla polskich wnioskodawców

Zmiany dla polskich wnioskodawców Programu LIFE

Dofinansowanie z Programu LIFE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla wszystkich do 95%, pożyczka na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie oraz wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji – to propozycje przedstawione przez NFOŚiGW dla polskich wnioskodawców Programu LIFE.

Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować o granty na poziomie całej UE – wyjaśnia Artur Lorkowski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Do 95% dofinansowania dla polskich wnioskodawców

Na udogodnienia mogą liczyć wszystkie polskie podmioty – zarówno te, które będą koordynować projekt, jak i takie, które przyjmą rolę współbeneficjenta inicjatyw międzynarodowych. Co do zasady poziom unijnego dofinansowania z Programu LIFE to 55% kosztów kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można uzyskać nawet 75% dofinansowania. W sumie – wsparcie z unijnego Programu LIFE i pomoc z NFOŚiGW – to nawet do 95% dofinansowania dla najlepszych beneficjentów.

Jak tłumaczy NFOŚiGW, oznacza to, że projekty zaakceptowane przez Komisję Europejską (KE) otrzymają dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie zarówno dla tegorocznych, jak i zeszłorocznych wnioskodawców oraz dla tych, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania krajowego.

Na uproszczeniu systemu skorzystają głównie przedsiębiorcy, ale również instytuty badawcze, uczelnie wyższe i samorządy, które do tej pory nie miały zagwarantowanego wsparcia krajowego do limitu 40%.

Pożyczka na koszt niekwalifikowany i skrócenie terminów dla polskich wnioskodawców

Ponadto Narodowy Fundusz wskazuje, że w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Współfinansowanie Programu LIFE” nadal obowiązują dwa rodzaje pożyczek: na zachowanie płynności finansowej i na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy. Nowością jest natomiast możliwość sfinansowania, w ramach niskooprocentowanej pożyczki, części kosztów niekwalifikowanych przez KE, ale niezbędnych dla realizacji projektu. W ten sposób NFOŚiGW ogranicza jedną z podstawowych barier w realizacji polskich projektów LIFE.

Ponadto NFOŚiGW podkreśla, że procedowanie wniosku LIFE – na poziomie krajowym – będzie znacząco ułatwione, a Fundusz planuje skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o współfinansowanie z 45 do 35 dni.

Uproszczenie wniosków i bezpłatna, profesjonalna pomoc dla polskich wnioskodawców

Poza tym – na pierwszym etapie, wstępnej oceny – nie będzie wymogu dostarczania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zrezygnowano też z oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia, uznając, że NFOŚiGW nie będzie dublował oceny, dokonanej już przez ekspertów KE.

W dodatku, w całym procesie przygotowawczym, na każdym etapie, polscy beneficjenci LIFE mogą liczyć na wsparcie, wiedzę i doświadczenie pracowników NFOŚiGW, który pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Zainteresowani Programem LIFE przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy, instytuty czy uczelnie już teraz mogą rezerwować sobie czas na e-szkolenia, które NFOŚiGW przeprowadzi na przełomie kwietnia i maja, a o szczegółach będzie informował już niebawem m.in. na swojej stronie internetowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

rys. NFOŚiGW