Zmiana akcyzy na hybrydy

Zmiana akcyzy na hybrydy

Wśród ustaw, które 25 października 2019 r. podpisał Prezydent RP jest także Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KPRP), uchwalona ustawa ma na celu obniżenie stawek podatku akcyzowego dla samochodów o napędzie hybrydowym spalinowo–elektrycznym.

Zmiana akcyzy na hybrydy – ustawa podpisana przez prezydenta

Wprowadzona ustawą nowelizacja zawiera regulacje, na mocy których wysokość stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe będzie uzależniona od rodzaju napędu samochodu oraz od pojemności silnika. Jednym słowem wprowadzana jest zmiana akcyzy na hybrydy.

Samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego mniejszej lub równej 2000 cm3, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania objęte będą stawką akcyzy, która wyniesie 1,55% podstawy opodatkowania. Z kolei pojazdy hybrydowe o pojemności silnika spalinowego mieszczącej się w przedziale powyżej 2000 do 3500 cm3, w których energia elektryczna zarówno nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, jak i jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania obejmować będzie stawka akcyzy na poziomie 9,3% podstawy opodatkowania.

Jak wskazuje KPRP, ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Na podstawie www.prezydent.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny