Zintegrowane porozumienie terytorialne na obszarze Borów Tucholskich

Strategiczne projekty z obszaru Borów Tucholskich będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021–2027 (FEP). Ostatnie zintegrowane porozumienie terytorialne (ZPT) w naszym regionie zostało podpisane 2 października 2023 r. w Czersku – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP).

Czym jest zintegrowane porozumienie terytorialne?

Jak przypomniał UMWP, zintegrowane porozumienia terytorialne są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym. Chodzi o przedsięwzięcia, które poprawią jakość życia mieszkańców tego regionu. Projekty powinny wpisywać się w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa – zaznaczył UMWP.

W uroczystym podpisaniu porozumienia w sali konferencyjnej UM wziął udział Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, oraz Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska. Jest on zarazem liderem Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego „Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”.

Podpisanie zintegrowanego porozumienia terytorialnego spowoduje, że wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe. Te w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027 – poinformował UMWP.

Co dzięki ZPT zyska obszar Borów Tucholskich?

Jak przekazał UMWP, w Porozumieniu dla obszaru „Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” znalazło się pięć pakietów przedsięwzięć. Dotyczą one m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych. Chodzi o gminy: Czersk, Brusy, Czarna Woda, Dziemiany, Kaliska, Karsin, Lipnica, Lipusz, Lubichowo, Skórcz, Smętowo Graniczne i Stara Kiszewa. Porozumienie dotyczy także budowy zbiorników retencyjnych oraz zwiększenia zdolności operacyjnej ochotniczych straży pożarnych. W tym przypadku przedsięwzięcia są kierowane do gmin: Brusy, Lipusz, Dziemiany, Czersk, Skórcz oraz Karsin.

Ponadto, chodzi o rozbudowę i modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u) i poprawę efektywności recyklingu. W tym przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych w gminach: Dziemiany, Czersk, Brusy, Kaliska i Konarzyny. Porozumienie obejmie też szereg innych działań.

Zintegrowane porozumienie terytorialne w obszarze Borów Tucholskich – konkretne plany

– Konkretne efekty realizacji powyższych zamierzeń to m.in. termomodernizacja 51 budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Ponad 2380 ton rocznie ograniczonej emisji CO2. Doposażenie 11 jednostek służb ratowniczych, zwiększenie pojemności obiektów małej retencji, stworzenie nowej zielonej infrastruktury. Wsparcie trzech punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dwoma nowymi punktami napraw i ponownego użycia rzeczy używanych. Rozbudowa przystanku zintegrowanego oraz lokalnego węzła integracyjnego, z których rocznie skorzysta ponad 200 tys. osób. A także wyremontowane i doposażone trzy obiekty kultury, które odwiedzi 11 tys. osób rocznie – wyliczył Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 134 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to ok. 114 mln zł.

Na podstawie: pomorskie.eu

fot. pixabay.com

Partner Portalu

Partner Portalu