Zielono-niebieska infrastruktura

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach – ruszył nabór

Ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym nagradzana będzie zielono-niebieska infrastruktura. Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (JST) zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu przeznaczono 10 mln zł.

Konkurs jest elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”, a jego celem jest dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej.

W ramach konkursu chcemy nagradzać miasta, w których upowszechniane są nowoczesne, efektywne i skuteczne rozwiązania, służące poprawie jakości życia mieszkańców i odporności miast na skutki zmian klimatu – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu.

Zielono-niebieska infrastruktura – konkurs w dwóch kategoriach

Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu” mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców, a kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – podkreśla Fundusz. Jak bowiem podaje NFOŚiGW, nagradzane będą przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych oraz rozwój terenów zieleni w miastach.

W programie przewidziane są dotacje – maksymalnie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. Realizacja tej części programu „Adaptacja do zmian klimatu” jest pilotażem z możliwością powtarzania konkursu w kolejnych latach – dodaje NFOŚiGW.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny