zielonego budżetu

Ponad pół tysiąca wniosków do budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu w Katowicach

Mieszkańcy Katowic złożyli łącznie 565 wniosków do budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu miasta Katowice. 313 wniosków do budżetu obywatelskiego (BO) oraz, jak przekazał Urząd Miasta Katowice (UM), rekordowe – 252 – wniosków do zielonego budżetu.

Rekordowy wynik zielonego budżetu

W tym roku wnioski do obu budżetów można było składać do 8 kwietnia.

Budżet obywatelski oraz zielony budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu blisko 175 mln zł na ponad 1260 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,5 tys. – przypomniał Marcin Krupa, prezydent Katowic. – 565 zgłoszonych w tym roku wniosków pokazuje, że katowiczanie doskonale wiedzą, jak korzystać z tych obywatelskich narzędzi kształtowania miasta. Zarówno do BO, jak i zielonego budżetu mieszkańcy złożyli więcej wniosków niż w roku ubiegłym, a w przypadku tego drugiego mamy w Katowicach wynik rekordowy – dodał.

Do zielonego budżetu miasta Katowice propozycje zadań, podobnie jak w ubiegłym roku, można było zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną.

Piąta edycja zielonego budżetu pokazała, że katowiczanie mają coraz więcej pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Mieszkańcy zgłosili rekordowe 252 wnioski, w tym 51 o charakterze ogólnomiejskim. Rekordzista złożył aż 15 wniosków dotyczących obu kategorii, a więc lokalnych i ogólnomiejskich – powiedział Marcin Krupa.

Propozycje, które do zielonego budżetu zgłaszali mieszkańcy Katowic

Szacowana wartość zgłoszonych 252 propozycji do zielonego budżetu wynosi blisko 10 mln zł. Nieco ponad 4,5 mln z tej puli to wartość zadań wskazanych przez mieszkańców jako ogólnomiejskie. Jak przekazał UM, spośród wniosków o charakterze lokalnym najwięcej, bo 27 dotyczy Ligoty-Panewnik, 19 zgłosili mieszkańcy Śródmieścia, a 15 propozycji dotyczy Koszutki. Wśród pomysłów o charakterze ogólnomiejskim, znalazły się m.in.: „Nasionka lub sadzonka za elektrośmieci”, „10000 kwiatów dla Parku im. Tadeusza Kościuszki”, pojawił się również pomysł utworzenie sześciu sąsiedzkich wypożyczalni narzędzi ogrodniczych w różnych częściach Katowic. Zgłoszono też zakup i montaż 30 zbiorników na deszczówkę we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach przy obiektach w zarządzie KZGM i innych miejskich jednostkach., Magistrat zachęcił do zapoznania się z listą zgłoszonych do zielonego budżetu propozycji, można tego dokonać na stronie bo.katowice.eu.

Pierwszy etap weryfikacji zadań zgłoszonych do zielonego budżetu wraz z ogłoszeniem jego wyników, ma zakończyć się do 23 maja. Natomiast etap drugi – do 11 września. W trakcie weryfikacji formalnej na stronie internetowej będą sukcesywnie pojawiać się szczegóły dotyczące złożonych wniosków. Do 23 września zespół oceniający zakończy analizę wniosków, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji powinna nastąpić do 30 września.

Czym jest zielony budżet?

Zielony budżet to pula środków wydzielona z budżetu miasta, przeznaczona na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W tegorocznej edycji, w Katowicach są to 3 mln zł. W ramach konsultacji mieszkańcy mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu. Następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji.

Magistrat podał, żę w dotychczasowych czterech edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice, mieszkańcy zgłosili 715 propozycji. 347 spośród nich, na kwotę przekraczającą 10,5 mln zł, zostało wybranych do realizacji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu