Zielone dachy i ogrody wertykalne

Zielone dachy i ogrody wertykalne w Poznaniu z dofinansowaniem

Po raz kolejny mieszkańcy Poznania będą mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę drzwi i okien. Wsparcie otrzymają też osoby, chcące tworzyć zielone dachy i ogrody wertykalne. Obie uchwały zostały przyjęte przez miejskich radnych – podał Urząd Miasta Poznania (UM).

Dofinansowanie na wymianę okien i drzwi

Celem programu pozwalającego otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi jest poprawa efektywności energetycznej. Magistrat wskazał, że chodzi o to, by poznaniacy zredukowali ubytki ciepła. To przekłada się bowiem na mniejszą ilość spalanego opału i obniżenie kosztów ogrzewania. Dzięki temu do atmosfery dostaje się mniej pyłu PM10, który z kolei ma bezpośrednie przełożenie na powstawanie tzw. smogu.

Miasto Poznań od wielu lat dba o poprawę jakości powietrza. Realizujemy program Kawka Bis, modernizujemy miejskie kamienice, likwidując w nich piece opalane węglem. Intensywne kontrole nieruchomości, na terenie których mogą być spalane odpady, prowadzi też straż miejska. Przyjęty program to kolejny krok – podkreślił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Według magistratu, omawiany program to rozszerzenie wcześniejszych działań, takich jak akcja „Trzymaj ciepło”, realizowana przez Miasto od 2009 r. Zakłada ona bezpłatne badania termowizyjne budynków. Dzięki temu chętni poznaniacy mogą dowiedzieć się którędy z ich domów ucieka ciepłe powietrze (z każdego przeprowadzonego pomiaru otrzymują szczegółowy raport). Następnie można zaplanować skuteczne działania termomodernizacyjne.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Według UM, wspomniany program pozwoli mieszkańcom Poznania otrzymać dofinansowanie na wymianę nieszczelnych okien i drzwi w budynkach jednorodzinnych i kamienicach. O dotację będą mogły starać się osoby fizyczne, a także przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Warunkiem jest posiadanie prawa własności do lokalu i raportu z badań termowizyjnych wykonanego w ramach programu „Trzymaj ciepło”. Nieruchomość musi też znajdować się na terenie Poznania. Dofinansowanie pokrywa całość poniesionych kosztów. Górny limit wsparcia to 8500 zł, ale nie więcej niż 3500 zł na wymianę jednego okna i 5000 zł na wymianę drzwi.

Akcja pozwalająca otrzymać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi była już realizowana w 2023 r. (wówczas jako pilotaż). W tym roku na ten cel jest jednak przeznaczone trzy razy więcej pieniędzy – nie 50 tys. zł, a 200 tys. zł.

Zielone dachy i ogrody wertykalne – z zachętą finansową w Poznaniu

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi to nie jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć poznaniacy, chcący działać na rzecz klimatu i środowiska. Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą tworzenia na terenie miasta zielonych dachów i ogrodów wertykalnych – podał UM.

Dotacja stanowi zachętę finansową, która będzie mobilizowała do ich tworzenia. Dzięki nawet najmniejszym inwestycjom istnieje możliwość zniwelowania efektu miejskiej wyspy ciepła. Zwiększenia retencji i poprawienia cyrkulacji wody oraz jakości powietrza w mieście – wyjaśniał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje – na przykład ściany budynków – obsadzone roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością – wskazał UM. Magistrat dodał, że najczęściej ściany porastane są przez zimozielony bluszcz lub przebarwiające się jesienią winobluszcze. Zielone dachy natomiast to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwia im wieloletnią wegetację.

O dofinansowanie będą mogły starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja udzielana będzie na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych. Budynki te muszą znajdować się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100% poniesionych kosztów. Jednak za zaznaczył UM, wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 25 tys. zł.

Wymogi techniczne, które muszą spełnić zielone dachy i ogrody wertykalne

Uczestnicy programu spełnić będą musieli określone warunki techniczne. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 m2. Rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej, a nasadzenia muszą być podlewane. Z kolei zielone dachy powinny być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu i mieć kąt nachylenia nie większy niż 30o. Ich minimalna wymagana powierzchnia to 10 m2. Muszą one też mieć określoną warstwę podłoża.

Projekt kolejnej już uchwały dotacyjnej został przygotowany przez Zespół ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych, tzw. zielonych ścian oraz zielonych dachów na terenie Poznania. Zespół został powołany przez prezydenta miasta w listopadzie 2020 r.

Przy okazji UM przypomniał, że dofinansowanie można było otrzymać już w zeszłym roku. W tym roku Miasto przeznaczy na ten cel 200 tys. zł.

Obsługą obu programów będzie zajmował się Wydział Klimatu i Środowiska UM.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny