zapobieganie powstawaniu odpadów spożywczych

Zapobieganie powstawaniu odpadów spożywczych

Pięć Banków Żywności – w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i Wrocławiu – otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Podczas uroczystości podpisania umów, Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zaznaczył, że zawarte umowy wpisują się nie tylko w realizację idei „gospodarki obiegu zamkniętego”, ale przede wszystkim pozwolą w znacznym stopniu zapobiec marnotrawieniu żywności.

NFOŚiGW dofinansowuje zapobieganie powstawaniu odpadów spożywczych

Wiceminister środowiska podkreślił również, że pomoc przysłuży się także najbardziej potrzebującym oraz wesprze działania zmierzające do systematycznego ograniczania sfery niedostatku i ubóstwa.

Z kolei Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW, pogratulował podpisania pięciu umów, w ramach których środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę powierzchni magazynowych, zakup wózków widłowych oraz samochodów – chłodni. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na podstawie umów zostanie stworzona od podstaw lub uzupełniona infrastruktura Banków Żywności.

Marek Borowski, prezes Federacji Banków Żywności, zaznaczył, że dzięki wsparciu udzielonemu przez NFOŚiGW pomoc dotrze do większej grupy osób potrzebujących, a tym samym stanie się ona czynnikiem aktywizującym lokalne środowisko w ramach realizacji założeń tzw. ekonomii społecznej.

Jak podaje NFOŚiGW, zasadniczym celem dofinansowania banków żywności jest rozwój infrastruktury technicznej wspomagającej procesy logistyczne związane z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi m.in. o rozbudowę magazynów, zakup samochodów typu chłodnia, czy też wózków widłowych i paletowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach podpisywanych umów wyniesie 1 857 079 zł, a dotacja – ze środków krajowych do 100% kosztów kwalifikowanych – 1 665 528 zł. Poszczególne Banki Żywności otrzymają na swoje działania: 337 794 zł (BŻ w Ciechanowie), 158 273 zł (BŻ w Grudziądzu), 371 646 zł (BŻ w Kielcach), 399 715 zł (BŻ w Olsztynie) i 398 100 zł (BŻ we Wrocławiu).

W myśl gospodarki o obiegu zamkniętym

To kolejne dofinansowania Funduszu na rzecz banków żywności. W ramach naboru ogłoszonego w 2016 r. wpłynęło do NFOŚiGW 14 wniosków o dotacje na łączną kwotę ponad 4,1 mln zł. Wcześniej podpisano umowy na kwotę blisko 2,5 mln zł, którą rozdzielono między dziewięć banków żywności: w Koninie (135 500 zł), w Gdańsku (238 400 zł), w Opolu (294 669 zł), w Chorzowie (320 000 zł), w Lublinie (393 923 zł), w Tczewie (350 000 zł), w Krakowie (171 000 zł), w Elblągu (150 000 zł) i w Warszawie (390 000 zł).

Warto przypomnieć, że NFOŚiGW w Krajowym Programie Zapobiegania Powstawania Odpadów został wskazany jako instytucja finansująca działania służące stworzeniu sieci współfinansujących instytucji na rzecz zapobiegania powstawania odpadów. Instytucjami wdrażającymi te zadania są m.in. banki żywności. Tworzenie niezbędnej infrastruktury dla działalności banków – pozwalające na ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej pomocy dla najuboższych – dopełnia system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w „gospodarce o obiegu zamkniętym” – tłumaczy Narodowy Fundusz.

W ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Narodowy Fundusz stworzył możliwość finansowania przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. pixabay.com

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny