o napędzie elektrycznym

Zakupy autobusów o napędzie elektrycznym z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 90 mln zł dofinansowania na zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym. Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym i na tę inwestycję otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 45,5 mln zł. Z kolei Cieszyn zakupi sześć autobusów o napędzie elektrycznym, na co pozyska 9,435 mln zł dotacji. Natomiast Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki dotacji w wysokości ponad 26,34 mln zł i pożyczce w kwocie niemal 8,8 mln zł zakupi 11 autobusów o napędzie elektrycznym, z których będą korzystać mieszkańcy miasta Żory. Umowy pomiędzy beneficjentami a NFOŚiGW zostały podpisane 5 września br.

Dofinansowanie do autobusów o napędzie elektrycznym w drugiej edycji programu „Zielony Transport Publiczny”

Jak zaznacza NFOŚiGW, przełomowe dla lokalnych społeczności inwestycje zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności.

I tak, NFOŚiGW przekaże – w formie dotacji – 90 mln zł Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Za te pieniądze zostanie zakupionych 35 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 21 ładowarek. Miasto Rybnik otrzyma 45,5 mln zł dotacji na zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Miasto Cieszyn otrzyma 9,4 mln dotacji, dzięki czemu zakupi 6 autobusów o napędzie elektrycznym. Natomiast Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Fundusz przekaże 26,3 mln zł dotacji oraz 8,7 mln pożyczki na zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym. – Zakup kilkudziesięciu nowoczesnych autobusów o napędzie elektrycznym i wodorowym wpisuje się w przyjazny środowisku naturalnemu, dynamiczny, zrównoważony rozwój regionu. Ekologiczny transport publiczny, dostępny dla mieszkańców Śląska, w tym także dla osób z niepełnosprawnością, to poprawa jakości powietrza i codziennego życia ludzi. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Korzystać z nowoczesnego i proekologicznego transportu publicznego

– Przy wdrażaniu programu „Zielony Transport Publiczny”, dbamy o to, aby z nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania – przy tym staramy się także wypracowywać najlepsze rozwiązania, które poprawią jakość życia Polaków w zakresie lepszego stanu powietrza. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego bez wątpienia jest istotnym elementem w osiągnięciu tego ważnego celu – zaznaczył Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

W przygotowaniu i wdrażaniu elektromobilności potrzebne są działania na poziomie lokalnym: potrzebna jest infrastruktura, rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. Potrzebne są również strategie, które pozwolą realizować zadania służące poprawie jakości życia naszych obywateli. Samorządy są dla nas stroną i partnerem w tych wszystkich działaniach, a zeroemisyjne pojazdy trafiają do samorządów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” i sukcesywnie zasilają floty poszczególnych przewoźników – powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

35 autobusów o napędzie elektrycznym i „Zielony Transport GZM”

W ramach przedsięwzięcia „Zielony Transport GZM”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii. Mają to być 24 sztuki niskopodłogowych autobusów 12-metrowych oraz 11 sztuk niskopodłogowych przegubowych autobusów o długości 18 m. Pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i zasilą tabory PKM Świerklańca, Katowic, Sosnowca i Gliwic.

W ramach projektu zostaną również zakupione mobilne lub stacjonarne ładowarki wolnego ładowania (21 szt.). Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 430 osób – kierowców oraz mechaników. Całkowity koszt inwestycji to ponad 141,8 mln zł, a dotacja z Narodowego Funduszu wyniesie 90 mln zł.

Nie tylko zakupy autobusów o napędzie elektrycznym. Rybnik ze wsparciem na „wodorowce”

Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Zakupione pojazdy o długości 12 m będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą również monitoring, alkoblokadę oraz defibrylator. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej sześciu mechaników i naukę obsługi pojazdu. Całkowity koszt inwestycji to 86,1 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW to 45,5 mln zł.

Z kolei Cieszyn, w ramach przedsięwzięcia, planuje zakup sześciu autobusów elektrycznych (w tym dwa małe – do 8 m długości i cztery duże – do 12 m). Zakupione pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny oraz kasowniki biletów elektronicznych. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano również zakup i montaż dwóch punktów ładowania typu plug-in przeznaczonych dla małych autobusów oraz czterech punktów ładowania typu plug-in dla dużych autobusów. Oprócz tego zaplanowane jest przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 10 kierowców i czterech mechaników. Całkowity koszt inwestycji to niespełna 15,6 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW ma wynieść 9,435 mln zł.

11 autobusów o napędzie elektrycznym dla miasta Żory

Natomiast Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym o długości 12 m. Zakupione niskopodłogowe zostaną przekazane miastu Żory i będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.  Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 26 kierowców. Całkowity koszt inwestycji to 35 121 420 zł,  dotacja z NFOŚiGW to 26 341 065 zł oraz pożyczka 8 780 355 zł.

Efekt ekologiczny zakupu autobusów o napędzie elektrycznym

Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” zostały podpisane 5 września 2022 r. Jak podaje NFOŚiGW, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przewiduje zakończenie projektu w terminie 31 października 2025 r., miasto Rybnik – 23 października 2023 r., natomiast miasta Cieszyn i Jastrzębie Zdrój – 31 marca 2024 r.

Według Funduszu, inwestycje przyniosą nie tylko pozytywny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści ekologiczne. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 2063,83 tony w ciągu roku, a także ograniczy emisję tlenków azotu (o blisko 6,24 tony/rok) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ok. 0,087 tony rocznie. Miasto Rybnik ma ograniczyć emisję CO2 o ponad 1 344,62 tony/rok, emisję tlenków azotu o ok. 0,006 tony/rok oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 1,03 tony/rok. Miasto Cieszyn, dzięki inwestycji, ma zmniejszyć emisję CO2 o 143,35 tony/rok, tlenków azotu o 1,084 tony/rok oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,023 tony/rok. Z kolei Międzygminny Związek Komunikacyjny z Jastrzębia-Zdroju zmniejszy emisję CO2 o 579,53 tony/rok, tlenków azotu o 1,67 tony/rok a pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,028 tony/rok.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu