Zagospodarowanie wód opadowych

Zagospodarowanie wód opadowych w Ząbkach

Ponad 36,5 mln zł unijnego wsparcia otrzymają Ząbki na wdrożenie systemu gospodarowania wodami opadowymi – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Projekt o łącznej wartości ponad 43 mln zł będzie realizowany w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na podstawie umowy podpisanej 4 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW.

Zagospodarowanie wód opadowych z dofinansowaniem

Jak podaje NFOŚiGW, zakres przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 12 km. Do tego dochodzi budowa trzech urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi. Dzięki temu beneficjent, którym jest Miasto Ząbki, osiągnie wymierny efekt ekologiczny. Efekt ten to objętość retencjonowanej wody, która wyniesie 5 906 m3. Liczba osób, która zostanie objęta systemem zagospodarowania wód opadowych to ponad 14,5 tys. mieszkańców.

Inicjatywa Ząbek jest jednym z większych przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obszarze zagospodarowania wód opadowych. Celem przedsięwzięcia jest zmaksymalizowanie retencji i wykorzystania wód opadowych. Projekt przyczyni się także do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic. Ma również zmniejszyć zużycie wody z sieci miejskiej na cele związane z podlewaniem zieleni.

Jak zaznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 marca 2017 r. i potrwa do 31 grudnia 2020 r. Jej koszt całkowity wynosi 43 035 329,63 zł, przy czym dofinansowanie unijne wyniesie 36 580 030,18 zł. Wsparcie finansowe pochodzi z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia – w obecności Sławomira Mazurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – podpisano 4 sierpnia br. Na dokumentach swe podpisy złożyli Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Robert Perkowski, burmistrz Miasta Ząbki i Elżbieta Żmijewska, skarbnik Miasta.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW