Zagadnienia finansowe w projektach LIFE

Zagadnienia finansowe w projektach LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące finansowych aspektów wniosków o dofinansowanie z Programu LIFE 2019 (w podprogramie na rzecz środowiska). Również realizacja projektów znajdzie się wśród tematów szkolenia.

Uczestnicy spotkania, które odbędzie się 27 marca 2019 r., mogą też liczyć na indywidualne konsultacje.

Zagadnienia finansowe w projektach LIFE – NFOŚiGW zaprasza na szkolenie

Na szkolenie z Programu LIFE należy zgłaszać się do 25 marca br. (do godz. 9:00) za pomocą formularza dostępnego na stronie nfosigw.gov.pl.

Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW odbędzie się dwa dni później, w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Jak zaznacza NFOŚiGW spotkanie jest dedykowane wnioskodawcom, którzy planują aplikować w naborze 2019 lub złożyli już pełne wnioski do Komisji Europejskiej i czekają na ich rozstrzygnięcie. Uczestnikami mogą być także beneficjenci Programu LIFE, którzy obecnie realizują projekty.

W trakcie szkolenia eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady dotyczące aspektów finansowych w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w obszarach priorytetowych podprogramu działań na rzecz środowiska. Są to: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Organizator spotkania podkreśla, że ważne jest, aby uczestnicy szkolenia zapoznali się wcześniej z wytycznymi dla wnioskodawców oraz zasadami oceny wniosków dla ww. podprogramu. Ma to ułatwić aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Przetłumaczone wersje tych materiałów znaleźć można na polskiej stronie Programu LIFE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl